Galwad ar recriwtio cyn-weithwyr meddygol o'r lluoedd arfog i'r Gwasanaeth Iechyd

29/12/2014

Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd

Recriwtio Cyn-swyddogion meddygol

Mae Plaid Cymru wedi galw ar recriwtio gweithwyr sydd â hyfforddiant meddygol ac sydd wedi colli eu swyddi yn y lluoedd arfog i reng flaen GIG Cymru.

 

Dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones mai colli cyfle fyddai peidio â denu gwasanaeth y gweithwyr meddygol proffesiynol sydd wedi derbyn yr hyfforddiant gorau ac sydd â record o arwain dan amgylchiadau anodd.

 

Canfu cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth diweddar gan Blaid Cymru fod pedwar ugain o weithwyr meddygol milwrol wedi colli eu swyddi yn dilyn toriadau llywodraeth y Deyrnas Gyfunol ers 2010. Mae’r ffigwr hwn yn debyg o godi wedi i filwyr y DG adael Afghanistan.

 

Dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones AC ei bod wedi colli cyfle.

 

“Byddai’n golli cyfle enbyd i beidio chwilio am arbenigwyr meddygol medrus sydd wedi eu hyfforddi i lefel uchel iawn gyda phrofiad o weithio dan amodau heriol. Dylai’r rhai a gollodd eu swyddi yn y lluoedd arfog gael eu targedu ar gyfer eu recriwtio i GIG Cymru er mwyn helpu i gwrdd â’r galw a’r problemau o drawsnewid canlyniadau ar reng flaen y GIG er lles cleifion Cymru."

 

“Bydd gan nifer o’r cyn-aelodau meddygol o’r lluoedd brofiad o arwain, ac yr wyf yn siŵr y bydd modd i’r GIG ddefnyddio eu sgiliau."

 

Fel yr esboniodd, “Yn ddiamau, byddai’r 80 a wnaed yn ddiwaith gan y Llywodraeth Glymblaid hyd yma, yn meddu ar lawer o sgiliau, yn fwy na thebyg wedi dod o hyd i swyddi eraill erbyn hyn. Ond rwyf eisiau i Lywodraeth Cymru fynd ati i adnabod a chwilio am y gweithwyr meddygol hynny allai fod yn gadael y lluoedd arfog yn y dyfodol, ac ystyried posibilrwydd datblygu strategaeth recriwtio unswydd ar eu cyfer.

 

Ychwanegodd, “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at glywed barn am gynigion fel hyn gan mai Plaid Cymru o hyd yw’r unig blaid yng Nghymru i feddwl o ddifrif ac yn greadigol am ddewisiadau recriwtio i’r GIG.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net