Penodi canghellor newydd ym Mhrifysgol Bangor

18/12/2017

Categori: Addysg, Newyddion

Cyhoeddwyd mai George Meyrick yw Canghellor newydd Prifysgol Bangor. Mae'n olynu'r Arglwydd Elis-Thomas a roddodd y gorau i'r swydd yn gynharach eleni.

Ef yw'r deuddegfed i ddal y swydd seremonïol hon yn y brifysgol, a bydd yn gwasanaethu am gyfnod cychwynnol o bum mlynedd.

 

Graddiodd George Meyrick o brifysgol Caergrawnt, mae'n gyfreithiwr yn arbenigo ym maes yr amgylchedd, ac ef sydd i etifeddu teitl  8fed Barwnig Hinton Admiral.  Mae wedi sefydlu nifer o fusnesau sy'n gweithredu ym maes yr amgylchedd ac ef yw Cadeirydd Gweithredol grŵp teulu Meyrick, sy'n gasgliad o fusnesau a daliadau tir. Mae Ystâd Bodorgan ar Ynys Môn yn rhan bwysig o hyn.  

 

Dyletswyddau

 

Swyddogaeth y Canghellor yw bod yn lladmerydd i'r brifysgol a chyflawni nifer o ddyletswyddau seremonïol pwysig, yn cynnwys Seremonïau Graddio a chynrychioli'r brifysgol mewn gwahanol ddigwyddiadau.

 

Fe wnaeth y brifysgol groesawu Mr Meyrick yn swyddogol fel Canghellor yn ystod ei seremonïau graddio Rhagfyr yr wythnos ddiwethaf.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru