Only Boys Aloud ar y ffordd i Gaergybi

27/02/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Cyhoeddwyd bydd ‘Only Boys Aloud’ yn perfformio yng Nghyngerdd Gŵyl Dewi Mawreddog Caergybi ar 1af o Fawrth am 6yp.

Mae’r holl berfformwyr yn cyfrannu eu hamser a’u talentau i sicrhau llwyddiant y bwrlwm newydd i gynnal cyngerdd Cymraeg i drigolion Gaergybi yn Ysgol Uwchradd Caergybi. Bydd perfformiadau gan ddisgyblion lleol a chefnogaeth i’r cyngerdd gan berfformwyr mwy profiadol megis: Sophie Jane, Y Brodyr Magee, Côr Meibion Caergybi, ac yn awr, Only Boys Aloud.

 

Dywedodd Tristan Roberts, Pennaeth Ysgol Cybi ac arweinydd Pwyllgor y Cyngerdd Gŵyl Dewi: "Fel penaethiaid, rydym yn ymdrechu i gynnig profiadau, cyfleoedd ac uchelgais i’n disgyblion felly rydym yn hynod o ddiolchgar i’r perfformwyr hyn am gyfrannu eu doniau a’u hamser i rannu’r llwyfan gyda’n disgyblion, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach. Mae Only Boys Aloud, y Brodyr Magee, Sophie Jane, ac wrth gwrs Côr Meibion Caergybi yn berfformwyr poblogaidd iawn fydd nid yn unig yn ysbrydoli ein disgyblion ond hefyd yn cyflwyno cyngerdd gwefreiddiol i’w fwynhau gan y gymuned eang yng Nghaergybi."

 

Creu wal goch

 

Fel cefndir yn hongian ar y llwyfan bydd y faner anferthol gan Gyngor y Dref, y cyd-destun perffaith i’r diweddglo emosiynol pan fydd y perfformwyr oll yn ail-ymgynnull ar y llwyfan i ganu ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ gan greu ‘Wal Goch’ unigryw i Gaergybi.

 

Mewn ymgais i sicrhau cyngerdd sy’n hygyrch i bawb, mae’r tocynnau am bris gostyngedig o £1, i’w prynu o’r ysgolion lleol, o swyddfa MônCF, neu ar y noson ar Fawrth y 1af ger y drws yn Ysgol Uwchradd Caergybi. Mi fydd Cymdeithas Rieni Athrawon yr ysgol yn gwerthu danteithion a diodydd i’r mynychwyr.