Croesawu bod siaradwr Cymraeg i fod yn Brif Weithredwr newydd Cyngor Sir Gâr

21/02/2019

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr iaith wedi llongyfarch cynghorwyr Sir Gâr ar eu penderfyniad y dylai eu Prif Weithredwr nesaf fod yn ddwyieithog.

Cyhoeddodd Mark James, Prif Weithredwr presennol y Cyngor, ei benderfyniad i ymddeol yn yr haf ychydig wythnosau yn ôl.

 

Mae’r Cyngor wedi dweud heddiw fod Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd, ac aseswyd bod angen cyrraedd lefel 4 yn y Gymraeg a'r Saesneg ond, yn yr un modd â'r holl weithwyr, mae'r Cyngor wedi ymrwymo i helpu'r ymgeisydd llwyddiannus i ddysgu neu wella ei sgiliau Cymraeg yn ôl yr angen.

 

Gweinyddu’n fewnol trwy’r Gymraeg

 

Dywedodd Bethan Williams o Gymdeithas yr Iaith:  “Rydyn ni’n llongyfarch y cynghorwyr ar eu penderfyniad - mae’n newyddion gwych sy’n golygu y bydd modd i'r Cyngor symud yn gyflym at weinyddu’n fewnol drwy’r Gymraeg, a hynny ym mhob adran. Mae'n briodol fod cymorth a hyfforddiant i swyddogion o ran eu sgiliau ieithyddol, technoleg gwybodaeth ac yn y blaen fel eu bod yn gynyddol gyflawni eu gwaith yn Gymraeg.”