Mel Williams yn ennill y Fedal Wyddoniaeth

Cafodd Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ei gyflwyno i Mel Williams o Lanuwchllyn, am ei gyfraniad gydol oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Yn athro wrth ei alwedigaeth cyn ei ymddeoliad, mae Mel Williams hefyd yn awdur toreithiog, a bu’n rhan bwysig o’r gwaith o sicrhau llwyfan canolog i wyddoniaeth a thechnoleg ar Faes yr Eisteddfod, gan drefnu arddangosfa’r Gymdeithas Wyddonol yn yr Eisteddfod o 1973-75, a gweithredu fel Cadeirydd Pwyllgor Gwyddoniaeth y Brifwyl yn ystod ei hymweliad ag ardal Maldwyn yn 1981.

 

Bywydeg yw maes Mel Williams, ac mae’i gyfraniad i’r pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg yn amlwg a phwysig, nid yn unig ar sail ei gyhoeddiadau niferus, ond hefyd trwy’i waith fel aelod o Banel Termau Gwyddonol CBAC, ac fel Cadeirydd Pwyllgor Gwyddoniaeth y Cyd-Bwyllgor ar ddechrau’r 90au.

 

Golygydd Y Casglwr

 

Yn ogystal â’i ddiddordeb a’i arbenigedd mewn gwyddoniaeth, bu Mel Williams yn adnabyddus i Gymru gyfan fel golygydd cylchgrawn ‘Y Casglwr’ o 1988-2012, cylchgrawn arbennig sy’n ymwneud â chasglu pob math o bethau sy’n gysylltiedig â’r bywyd Cymraeg a Chymreig, yn enwedig llenyddiaeth a deunydd diwylliannol.  Bu Mel hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod lle teilwng i erthyglau am wyddoniaeth yn y cylchgrawn yn ystod ei gyfnod fel golygydd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru