Logo newydd i'r Stadiwm

16/12/2015

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Logo newydd Stadiwm y Mileniwm

Mae Undeb Rygbi Cymru ar y cyd gyda Chymdeithas Adeiladu’r Principality wedi lansio logo newydd i Stadiwm y Principality neu Stadiwm y Mileniwm, fel rhan o fuddsoddiad deng mlynedd yn rygbi Cymru. 

 

Mae’r logo newydd a gafodd ei lansio ddoe yn cydfynd gyda ailenwi Stadiwm y Mileniwm yn Stadiwm y Principality o fis Ionawr ymlaen. 

 

Mae’r Undeb Rygbi Cymru wedi arwyddo cytundeb gyda’r Gymdeithas Adeiladu a fyddai’n datblygu pob agwedd o’r gem yng Nghymru. Ond mae ailenwi’r stadiwm, wedi profi’n ddadleuol, gyda ymateb chwyrn wedi dod gan lawer o gefnogwyr ar y cyfryngau cymdeithasol. Maent yn dadlau na ddylid newid enw’r Stadiwm i’r Principality am fod hynny’n dibrisio Cymru fel gwlad trwy roi enw masnachol i’r stadiwm ac mae eraill yn credu fod yr enw yn dangos gormod o ymlyniad tuag at y teulu brenhinol. 

 

Mae’r logo a gafodd ei lansio heddiw wedi’i ddewis gan gynrychiolwyr o wahanol gymunedau led-led Cymru. 

 

Mae cyfle i bleidleisio yma os ydych yn hoffi'r logo newydd: 

 

Ydych chi'n hoffi'r logo newydd?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)