Llond Llwyaid o Serch ar Wyliau’r Saint

23/01/2014

Categori: Celfyddydau

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru wedi comisiynu crefftwr lleol i atgynhyrchu enghreifftiau o lwyau caru o’r casgliad cenedlaethol fydd ar werth yn eu siop ar gyfer Dyddiau Santes Dwynwen a Ffolant.

 

Mae’n debygol i’r llwy garu ddatblygu o’r llwy gawl. Lluniwyd llwyau caru’n fwy gofalus, ac fe’u rhoddwyd yn anrhegion fel arwydd o serch y cerfiwr.  Rhaid bod yn fedrus i wneud llwyau caru – nid yn unig oherwydd y patrymau a’r manylion cymhleth, ond gan fod rhaid eu gwneud o un darn o bren. Mae’n grefftwaith pur gan na ddefnyddir glud na hoelion.

 

Mae casgliad mawr o lwyau caru o bob lliw a llun yn Sain Ffagan. Mae’r dyddiad 1667 ar gefn y cynharaf ohonynt.  Oherwydd y diddordeb yn y casgliad mae’r Amgueddfa wedi comisiynu un o brif gerfwyr Cymru i ail-greu rhai o’r enghreifftiau gorau er mwyn i ymwelwyr allu prynu darn bach o hanes.

 

 

 

 

Dechreuodd Siôn Llewellyn o Ben-y-bont ar Ogwr, gerfio Llwyau Caru pan oedd yn ddim ond 12 oed; daeth y diddordeb pan dderbyniodd ei chwaer lwy garu gan ei chariad.  Gan ddefnyddio pren o hen focs orennau a chyllell boced, naddodd ei lwy gyntaf a’i chyflwyno hi i’w fam. Mae Siôn yn eiddgar i amlygu tarddiad gwerinol y grefft.  Cerfir pob math o symbolau ar y llwyau hyn megis diemwntau i gynrychioli cyfoeth neu siâp atalnod i gynrychioli’r enaid ac anwyldeb.

 

Dywedodd Curadur Sain Ffagan, Dr Emma Lile: “Wrth inni nesáu at ddyddiau gŵyl Dwynwen a Ffolant bydd gan ein hymwelwyr gyfle gwych i brynu rhywbeth hollol unigryw - atgynhyrchiad o lwy serch hanesyddol.”

 

Gellir prynu’r llwyau caru yn siop anrhegion Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru neu ar eu gwefan

 

www.amgueddfacymru.ac.uk/siop

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net