Llai na tair wythnos i fynd tan Ddiwrnod Shwmae Su'mae

Eleni yw 6ed pen-blwydd Diwrnod Shwmae Su’mae a fydd yn cael ei gynnal ar Hydref y 15fed pob blwyddyn.

Mae’r diwrnod hwn yn dathlu’r Gymraeg, drwy annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg ac mae'r trefnwyr yn addo fod yna dal amser i drefnu gweithgaredd i ddathlu'r Gymraeg yn yn eich ardal. 

 

Mae’r diwrnod yn cael ei gydlynu gan grŵp ymbarél ‘Dathlu’r Gymraeg’, ond mae’r holl weithgareddau a’u cynhelir yn cael eu paratoi gan gannoedd o unigolion, grwpiau, cymunedau, sefydliadau, mudiadau, a gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru. 

 

Cysylltu

 

Ychydig dan 3 wythnos i fynd tan y diwrnod mawr! Cysylltwch gyda’r trefnwyr trwy ebostio swyddfa@dathlu.org os am wneud eich rhan yn y diwrnod unigryw hwn.