Lansio ymgynghoriad i warchod ardaloedd môr pwysig

19/01/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd ymgynghoriad ei lansio heddiw gan Gyfoeth Naturiol Cymru i gynlluniau arfaethedig a fydd yn cynnwys creu ardal gadwraeth fawr i Fae Ceredigion. 

 

Daw’r cynigion i greu chwech o ardaloedd morol newydd dan warchodaeth ar ôl i Gyfoeth Naturiol Cymru dreulio sawl blwyddyn yn astudio nifer o rywogaethau, ynghyd â’r lleoedd y maent yn treulio’u hamser.

 

Petai’r ardaloedd yn cael eu cymeradwyo, fe fyddent yn helpu i ddiogelu cynefinoedd poblogaethau rhyngwladol bwysig o lamidyddion a nifer o adar môr, gan gynnwys adar drycin Manaw, trochyddion gyddfgoch, palod a môr-wenoliaid. Mae’r dyfroedd o amgylch Cymru yn arbennig o bwysig i’r rhywogaethau hyn.

 

Ynghyd a gwledydd Ewropeaidd eraill, mae gan Gymru gyfres o Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig yn barod ar dir a môr, a bydd yr ardaloedd newydd arfaethedig yn ychwanegu at y rhwydwaith hwn.

 

Mae’r cynigion sy’n rhan o’r ymgynghoriad yn cynnwys safleoedd newydd ac estyniadau i ardaloedd a gaiff eu gwarchod yn barod.

 

Dywedodd Ceri Davies, Cyfarwyddwr ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, “Mae’r safleoedd hyn nid yn unig yn werthfawr oherwydd eu bywyd gwyllt, ond maen nhw hefyd yn cynnwys rhai o forluniau harddaf a mwyaf gwerthfawr Cymru.." 

 

Denu ymwelwyr

 

Yn ôl Ceri Davies, “Maen nhw’n denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn ac yn cyfoethogi ansawdd bywydau’r bobl sy’n byw ynddyn nhw ac o’u hamgylch.A chaiff rhwydwaith presennol Cymru o ACA ac AGA morol eu defnyddio hefyd ar gyfer amryw byw o weithgareddau, gan gynnwys gweithgareddau hamdden, pysgodfeydd, ynni a llongau."

 

Ychwanegodd, “Rydym yn gweithio gyda phob un o ddefnyddwyr yr amgylchedd morol i ddod o hyd i ffyrdd sy’n caniatáu defnydd cynaliadwy o’r môr, tra’n gwarchod rhannau pwysig o’r amgylchedd yr un pryd.”

 

Bydd y penderfyniadau terfynol ynghylch dynodi'r ardaloedd cadwriaethol yn nyfroedd Cymru yn cael eu gwneud gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn Llywodraeth Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru