Lansio rhaglen i hyrwyddo'r Gymraeg ar radio Saesneg yng Ngheredigion

26/05/2021

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Cered a Radio Aber yn cychwyn ar syniad newydd arloesol i hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru trwy lansio rhaglen radio Saesneg.

Bydd ‘Pod Rhod’ a gyflwynir yn bennaf trwy gyfrwng y Saesneg yn canolbwyntio ar hyrwyddo’r iaith a’r diwylliant Cymraeg. Bydd yn cynnwys siaradwyr Cymraeg a rhai nad ydynt yn siarad Cymraeg i drafod materion a phynciau sydd o ddiddordeb i’r gymuned Gymreig.
 
Nod y rhaglen yw sicrhau bod yr iaith a'r diwylliant Cymraeg yn perthyn i'r gymuned gyfan. Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno gan Rhodri Francis, Swyddog Datblygu CERED, a bydd yn cynnwys cerddoriaeth Gymraeg ac amrywiaeth o gyfweliadau â siaradwyr Cymraeg a rhai nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg. Bydd Rhodri hefyd yn cynnwys unigolion sy'n dysgu'r iaith.
 
Dywedodd Rhodri Francis: “Mae'r rhaglen hon yn gyfle gwych i ddangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb - siaradwyr Cymraeg, pobl nad ydyn nhw'n Gymraeg, dysgwyr, hen ac ifanc - pawb. Mae'n iaith sy'n perthyn i'r byd. Mae’r rhaglen braidd yn unigryw yn y ffaith ei bod yn rhaglen am yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymraeg ond bydd yn cael ei thrafod trwy gyfrwng y Saesneg.”
 
Ymhlith cynulleidfa darged Rhodri, mae rhieni nad ydyn nhw o bosib yn siarad Cymraeg ond y mae eu plant yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg.
 
Parhaodd Rhodri: “Mae'r rhaglen yn gyfle i'r rhieni hynny deimlo'n rhan o'r gymuned Gymreig. Mae rhieni di-Gymraeg yn gwneud cyfraniad enfawr i ddatblygiad y Gymraeg. Bydd y rhaglen hon yn dathlu'r cyfraniad hwnnw.”

 

Dod â'r Gymraeg i gynulleidfa ehangach


 
Dywedodd Cyfarwyddwr Radio Aber, Sam Thomas: “Mae'n gyffrous iawn dod â'r Gymraeg i gynulleidfa ehangach sy'n cynnwys pobl nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg. Ar y sioe bydd gennym gerddoriaeth pop a roc Cymraeg, sgyrsiau am ddigwyddiadau a diwylliant Cymraeg. Mae'n un o nodau Radio Aber i uno a dathlu'r cymunedau gwych sydd gennym yn yr ardal ac mae'r rhaglen hon yn gyfle i wneud hynny. Os oes gan unrhyw un awgrymiadau neu os hoffech gyfrannu at y rhaglen, cysylltwch â ni.”

 

Bydd y rhaglen yn cael ei darlledu ar Radio Aber bob dydd Iau am 12pm. Dyma'r ddolen i Radio Aber. Cysylltwch â'r sioe trwy e-bostio contact@radioaber.cymru.