Lansio llwybrau beicio i anrhydeddu Sir David Brailsford

09/06/2016

Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd dau lwybr beicio sy’n talu teyrnged i wreiddiau lleol yr hyfforddwr beicio rhyngwladol, Sir David Brailsford yn cael ei lansio yn swyddogol yng Nghaernarfon ddydd Sul yma.

Mae’r ddau lwybr seiclo ‘Ffordd Brailsford’ – y llwybr 50-milltir a’r llwybr 75-milltir yn cael lansio fel rhan o ddigwyddiad beicio Etape Eryri sy’n cychwyn o Gaernarfon.

 

O lannau’r Fenai ymlaen at Gastell Caernarfon, sy’n rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, mae’r llwybrau hefyd yn cynnwys cestyll Llywelyn ap Gruffydd o’r 13eg ganrif yn Nolbadarn (Llanberis) a Dolwydden. Mae llwybr Ffordd Brailsford sy’n cynnwys dringo anhygoel a lawr allt fydd yn cynhyrfu pyls y beicwyr gorau drwy galon Eryri yn cynnig gwir her i feicwyr profiadol yn ogystal a rhoi cyfle i’r llai profiadol feicio ar hyn rhai o lwybrau fwyaf prydferth y wlad.

 

Wrth drafod y llwybrau, dywedodd Syr David Brailsford: “Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i deithio’r byd yn reidio beic, ond i mi does ond un lle sy’n wirioneddol sefyll allan; adref. Does dim beicio gwell, neu ran fwyaf trawiadol o’r byd nag Eryri.

 

“Mae’r lle yn chwa o awyr iach yn llythrennol. Dwi byth yn gadael heb deimlo yn well na phan gyrhaeddais. Wrth dyfu i fyny, dyma’r llwybrau yr oeddwn yn hoff o’u beicio; y ffordd, y dringo, y cyfuniad hyfryd rhwng môr a mynydd. Dyma oedd fy ysbrydoliaeth.”

 

Wedi ei fagu yn Neiniolen yng Ngwynedd, mae Syr David Brailsford mai tirwedd naturiol Eryri oedd ei gymhelliant i fod allan ar ei feic. Erbyn hyn, er ei fod yn un o ffigyrau fwyaf blaenllaw y byd seiclo ac wedi bod yn sail i nifer o fedalau aur i Olympwyr Prydeinig yn ogystal ac arwain Syr Bradley Wiggings a Chris Froome at lwyddiant yn y Tour de France fel rheolwr cyffredinol Tîm Sky, mae o wrth ei fodd yn dod adref i fwynhau lonydd Eryri.

 

Cymal Tour of Britain

 

Ychwanegodd: “Defnyddiwyd rhannau o’r llwybrau yma yn ystod cymal o’r Tour of Britain yn 2014 a 2015. Mae’r dringo yn anferth; dringo o lefel y môr i’r pwynt uchaf o 360m ym Mhen y Pass. Mae’r golygfeydd yn hudolus, ac amrywiaeth y beicio yn wirioneddol unigryw. Mae’r ffyrdd yn llyfn: perffaith ar gyfer beicio, a’r llwybrau 50-milltir a 75-milltir ill dau wedi eu harwyddo’n dda.

“Yn ogystal a beicio gwych, un peth yr ydw i wir yn ei fwynhau pan fyddai allan ar y beic yn Eryri ydi cael hoe fach mewn caffi lleol, ac eistedd yno am ychydig yn cael paned o goffi a sgwrs gyda’r bobl leol.”

 

Mae llwybrau beicio Ffordd Brailsford wedi eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Bwrdeistrefol Conwy.

 

Dywedodd Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd a chyfrifoldeb dros Economi: “Rydym yn falch o gefnogi llwybrau beicio newydd ‘Ffordd Brailsford’. Rydym yn hynod falch o’r hyn mae Syr David Brailsford wedi ei gyflawni yn ei yrfa beicio ac mae’r llwybrau newydd yn ffordd o ddangos ein gwerthfawrogiad.

 


 

Un o hyfforddwyr amlyca'r byd seiclo

 

Ychwanegodd Cynghorydd Mandy Williams-Davies, “Mae beicio yn hynod o boblogaidd led-led Prydain a thu hwnt ac mae Syr David Brailsford a fagwyd yn Neiliolen, yn un o hyfforddwyr amlycaf yn y byd seiclo. Ein nod ydi hyrwyddo’r llwybrau beicio anhygoel sydd gennym yma yn Eryri a gobeithio y bydd beicwyr o bell ac agos yn dod yma i roi sialens i’w hunain a mwynhau tirwedd bendigedig."

 

Mae rhagor o wybodaeth am lwybrau beicio ‘Ffordd Brailsford’ ar gael yma