Lansio gwefan newydd i annog pobl ddefnyddio'r Gymraeg

16/03/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Lansiwyd gwefan newydd ‘Cymraeg’ yn annog pobl Cymru gyfan i ddefnyddio’r safle er mwyn dysgu, defnyddio a mwynhau’r iaith fel rhan o’u bywyd bob dydd – beth bynnag yw lefel eu Cymraeg.

 

Gwefan Cymraeg yw’r gyntaf o gyfres o is-wefannau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu lansio ar barth newydd .cymru a .wales.

 

Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth a’r cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg – gyda’r teulu, gyda phlant a phobl ifanc yn eu harddegau, ac yn y gweithle.  Caiff nodweddion ychwanegol newydd eu cyflwyno dros y misoedd i ddod fel rhan o waith parhaus i ddatblygu’r wefan ymhellach ac ymateb i anghenion defnyddwyr.

 

Mae’n cynnwys adnodd newydd, y cyntaf o’i fath, sy’n gallu chwilio am ddigwyddiadau Cymraeg ym mhob rhan o Gymru, mae’n tynnu sylw at ap Cymraeg bob wythnos ac mae’n dod o hyd i gyrsiau, gan restru pob cwrs Cymraeg i Oedolion. Mae’r wefan hefyd yn gweithredu fel porthol sy’n cysylltu â gwefannau eraill sy’n cynnig gwasanaethau Cymraeg defnyddiol yn ogystal ag adnoddau digidol Cymraeg.

 

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, "Mae rhoi cyfle i bobl ddefnyddio ac ymarfer eu Cymraeg yn eu bywyd bob dydd yn ganolog i Bwrw Mlaen, ein gweledigaeth ar gyfer dyfodol yr iaith. Mae gwefan newydd Cymraeg yn ffynhonnell wych o wybodaeth am ddigwyddiadau sydd ar y gweill a chyrsiau sydd ar gael mewn cymunedau lleol, a dwi am annog pobl ledled Cymru i’w defnyddio i ddysgu, defnyddio a mwynhau’r iaith.

 

Ychwanegodd, "Fel Llywodraeth, rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg. Fe ddangosodd yr arolwg diweddar o’r defnydd o’r iaith bod yna lawer i fod yn hapus yn ei gylch a llawer iawn o waith da eisoes ar y gweill. Byddwn yn parhau i adeiladu ar hyn er mwyn sicrhau iaith fyw ar gyfer y dyfodol."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net