Lansiad rhifyn #38 o gylchgrawn Tu Chwith ‘digidol’

Lansiad rhifyn #38 o gylchgrawn Tu Chwith

Lansiad #38   31.03.13

 

Tafarn Penlan Fawr, Pwllheli

 

i ddechrau oddeutu 4:00yh yn ystod gig Bob Delyn a’r Ebillion

 

Yn dilyn llwyddiant lansiad ‘Gwreiddiau’ #36 yn Nhafarn Penlan y llynedd, rydym yn falch iawn o gael dychwelyd eto eleni ar gyfer lansiad #38, ‘digidol’.

 

Mae croeso cynnes iawn i bawb ymuno â chriw tu chwith ar gyfer lansiad #38 yn awyrgylch ffantastig Penlan Fawr! Bydd cerddoriaeth fyw gan Bob Delyn a’r Ebillion a chyfle i brynu copi o’r cylchgrawn, cyn iddo gyrraedd y siopa’!

 

Edrychwn ymlaen am eich cwmni?

 

Lansiad rhifyn #38 o gylchgrawn Tu Chwith