Hyrwyddo Cymru dramor

02/03/2015

Categori: Bwyd, Hamdden

Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo Cymru yn Dubai

Bu gweinidogion Llywodraeth Cymru yn clocio’r milltiroedd dros y penwythnos yn hyrwyddo Cymru dramor er mwyn manteisio ar ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi.  

 

Roedd y Gweinidog Bwyd, Rebecca Evans yn dathlu diwylliant Cymru mewn swper yn Dubai yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi.  Wrth annerch y cinio, dywedodd, "Mae Cymru yn genedl flaengar sy’n awyddus i ddatblygu partneriaethau ar hyd a lled y byd.

 

“Mae yna nifer o gyfleoedd i Gymru adeiladu cysylltiadau cryfach â Dubai a’r ardal ehangach; rwy’n croesawu’r help yr ydym eisoes wedi’i gael gan fudiadau fel Cymdeithas Gymraeg Dubai.”

Agorodd Llywodraeth Cymru ei swyddfa yn Dubai yn 2004 ac mae hynny wedi bod yn help mawr i gwmnïau o Gymru ddatblygu cysylltiadau allforio ar draws y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica.

 

Roedd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, yn cynnal derbyniad ym Mrwsel, tra bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn cynnal derbyniad yn Llundain i ddiplomyddion tramor. 

 

Roedd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth mewn derbyniad yn Nulyn i hybu Cymru yn yr Iwerddon, marchnad fasnach a buddsoddi bwysig i Gymru a’r farchnad dwristiaeth ryngwladol fwyaf i Gymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net