Holi'r sylwebydd pêl-droed a'r barnwr, Nic Parry ar ddiwedd blwyddyn gofiadwy

24/12/2019

Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Wrth i dîm pêl-droed Cymru edrych ymlaen at gystadlu yn rowndiau terfynol Ewro 2020, mae Lleol.cymru wedi holi'r sylwebydd pêl-droed a'r barnwr, Nic Parry am y flwyddyn gofiadwy a fu ynghyd a'r disgwyliadau i'r flwyddyn sydd i ddod.

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Am resymau amlwg, Priodas fy merch Anna â Paul, dod yn daid am y tro cyntaf gyda geni Lois Gwenllian i fy merch Beca ac Ian a noson buddugoliaeth Cymru dros Hwngari gadarnhaodd le Cymru’n yr Euros 2020.( Gwell peidio dweud ym mha drefn neu fe fydda’i mewn helynt. )

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam? 

 

Gwylio ffilm ddiweddaraf Ken Loach, “ Sorry we missed you “, am ei bod yn cadarnhau fy mhryderon gwaethaf  am realiti anhegwch bywyd i gymaint o bobl dda.

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2019. 

 

2019: Blwyddyn pan fu hi yn anoddach nag erioed i deimlo’n obeithiol.

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig? 

 

Yn dathlu’r Nadolig yn yr un modd bob  blwyddyn sef yng nghanol teulu mawr ac ar yr aelwyd. Yn credu’n gryf mai cyfnod ac nid diwrnod yw’r Nadolig - mae o’n para’n hirach wedyn!

 

Eich anrheg gorau erioed? 

 

Ci

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl? 

 

Pêl-droed ar Wyl Sant Steffan, taith gerdded go faith efo ffrindiau ar y 27ain cyn gwledda ar Bastai Bugail a Siampên - gen i y cafodd Jeffrey Archer y syniad!

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Wele uchod ynghyd a thwrci oer a sglodion dydd Gwyl y Banc - gwell hyd yn oed na’r twrci rhost.

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd?

 

Defnyddio gair na ddefnyddiwyd hanner digon aml dros y blynyddoedd - Na-allaf. Peidio yfed alcohol rhwng Nos Sul a Nos Wener.Rheoli fy nhueddiadau  OCD afresymol.

 

Unrhyw gynlluniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf? 

 

Teithio Sri Lanka ym mis Ionawr a chynnal cyfweliad Cymraeg efo Aaron Ramsay ar s4c iw longyfarch ar ennill yr Euros