Her 100 Cerdd 2014

29/09/2014

Categori: Llenyddiaeth

Her 100 Cerdd 2014

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi gosod her anferthol gerbron pedwar bardd ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth eleni, sef cyfansoddi cant o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr.

 

Am hanner nos, wrth droi yn ddydd Iau yr ail o Hydref bydd y beirdd yn cychwyn ar eu hymgais uchelgeisiol i gyfansoddi cant o gerddi gwreiddiol rhyngddynt, a’u postio ar flog www.her100cerdd.co.uk i’r cyhoedd gael eu darllen. Dyma’r trydydd tro i’r Her 100 Cerdd gael ei chynnal, gyda’r ddau dîm blaenorol o feirdd yn llwyddo i gyflawni’r her eiliadau yn unig cyn hanner nos.

 

Aelodau o Dîm Talwrn y Ffoaduriaid sydd wedi derbyn yr Her eleni, sef Casia Wiliam, Gwennan Evans, Gruffudd Owen, a Llŷr Gwyn Lewis. Mae’r pedwar bellach yn byw yng Nghaerdydd, ond fel awgryma enw eu tîm Talwrn, maent oll wedi ffoi i’r Brifddinas o wahanol ardaloedd o Gymru.

 

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y pedwar bardd.

 

Yn ôl Gwennan, “Mae’r pedwar ohonom yn tueddu i ragori ar dasgau gwahanol yn y Talwrn; Llŷr ar y cywydd, Casia ar y delyneg, Gruffudd ar yr englyn a finnau ar y gân. Bydd hi’n ddiddorol gweld a fydd y cydbwysedd yn newid yn yr Her 100 Cerdd.”

 

Mae croeso i’r cyhoedd yrru awgrymiadau a cheisiadau am themâu a phynciau i’r beirdd. Gallwch wneud hynny ar Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #Her100Cerdd, neu drwy yrru neges at @LlenCymru. Neu gallwch adael sylw ar dudalen Facebook Llenyddiaeth Cymru, neu ar flog Her 100 Cerdd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net