Gyrfaoedd mewn bwyd yn cael sylw mewn cynhadledd i athrawon

06/04/2018

Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Cafodd athrawon eu hannog i ysbrydoli myfyrwyr i geisio am gyrfa yn y sector bwyd a diod mewn cynhadledd ddiweddar a drefnwyd gan Meat & Education a Hybu Cig Cymru.

Yng Nghaerdydd, daeth dros 50 o athrawon uwchradd o Gymru ynghyd i’r gynhadledd ar ‘Ysbrydoli Dysgu Bwyd: Nawr ac i’r Dyfodol’. Roedd yn gyfle i athrawon i ddatblygu eu sgiliau ym maes dysgu bwyd, ac hefyd i gyflwyno gwybodaeth am y math o gyrfaoedd sy’n agored i bobl ifanc yn y sector. Roedd sesiynau yn cynnwys gyrfaon yn y diwydiant bwyd a diod; dewis a datblygu ryseitiau a chelfyddyd bwyd; adnoddau i athrawon; deall ac ymgorffori gwyddor bwyd, yn ogystal â chyflwyniad ar sut y mae deiet wedi newid dros gyfnod o 75 mlynedd.

 

Cafodd athrawon hefyd y cyfle i brofi sesiwn fywiog gyda’r cigydd ifanc Peter Rushforth, a roddodd arddangosfa fyw ar ‘Gig Coch – beth sy’n newydd, tueddiadau a’r dyfodol’. Mae’r cigydd ifanc 23 oed wedi cychwyn ar gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant ar ôl cychwyn fel prentis a bod yn llwyddiannus mewn llu o gystadlethau, gan gynnig enghraifft berffaith o sut y gall ddisgyblion anelu at gyrfa lwyddiannus o fewn y sector.

 

Yn ôl Cynllyn Gweithredu Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru, disgwylir y bydd bwlch sgiliau ar draws y gadwyn gyflenwi yn y dyfodol wrth i sector bwyd ac arlwyo’r wlad ffynnu. Yn ôl yr astudiaeth bydd angen 75,000 yn rhagor o weithwyr gyda sgiliau yn y diwydiant erbyn 2020.

 

Dywedodd Swyddog Gweithredol HCC a threfnydd y gynhadledd Elwen Roberts, “Mae’r sector bwyd a diod yn tyfu’n sylweddol yng Nghymru felly mae’n bwysig pwysleisio fod ystod eang o gyrfaoedd cyffrous ar gael yma i’r rheiny sy’n yr ysgol heddiw.”

 

Yn ogystal â mynychu’r cwrs yn rhad ac am ddim, derbyniodd yr athrawon adnoddau oedd yn canolbwyntio ar rôl cig coch mewn diet gytbwys i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

 

Hyfforddi athrawon

 

Esboniodd Elwen, “Yn HCC ry’n ni’n credu ei fod yn bwysig i athrawon bwyd fedru cael hyfforddiant ac adnoddau addas ac ry’n ni wedi creu posteri a chynlluniau gwersi ar gig coch. Ein amcan yw sicrhau fod gan genedlaethau’r dyfodol chwilfrydedd ynglŷn â’r diwydiant bwyd, ac hefyd ynglŷn â gwybod o ble mae eu bwyd yn dod a’r rhan y mae’n ei chwarae o fewn cymdeithas ac yn eu deiet.”

 

Mae HCC wedi ymrwymo i barhau i annog pobl ifanc i’r sector bwyd a diod. Yn ogystal â chydweithio gydag athrawon ac ysgolion, mae’r corff yn cefnogi Cymdeithas Gogyddol Cymru a chystadleuaeth fwtsiera Worldskills UK.

 

Os dymuna unrhyw athrawon i dderbyn adnoddau dwyieithog HCC, cysylltwch â’r swyddfa ar 01970 625050 neu ebostinfo@hccmpw.org.uk