Gwyliau bwyd yn helpu cynhyrchu £16m ar gyfer sector bwyd a diod Cymru!

07/10/2014

Categori: Bwyd, Newyddion

Gŵyl Bwyd Môr y Fenai

Cyhoeddwyd fod gwyliau bwyd Cymru yn rhoi hwb gwerth £16 miliwn i werthiannau cynhyrchwyr o Gymru, a’u bod yn cefnogi bron i 300 o swyddi.

 

Mae adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru wedi darganfod fod gwariant uniongyrchol bwydgarwyr fu mewn 30 o wyliau ledled Cymru gwerth £7.3 miliwn i’r economi.

 

Yn Gwledd Conwy Feast, yr ail ŵyl fwyaf yng Nghymru ar ôl Y Fenni, cafwyd y gwariant y pen cyfartalog uchaf, sef £28 y pen, ynghyd â £15 ychwanegol yn yr ardal leol. Y llynedd denodd fwy na 25,000 o bobl a chynhyrchodd £1.4 miliwn i’r economi leol, ffigwr sy’n cynnwys yr effaith hirdymor gan fod arddangoswyr wedi dweud y gwelsant gynnydd yn eu gwerthiant oherwydd iddynt fod mewn digwyddiadau nodedig fel yr ŵyl.

 

Denodd Gŵyl Bwyd a Diod Yr Wyddgrug 13,000 o bobl i’r dref, ac enwyd gŵyl boblogaidd Hamper Llangollen Festival yn un o’r Deg Gŵyl Fwyd orau yng ngwledydd Prydain. Y llynedd, enillodd y digwyddiad wobr gan Gyngor Tref Llangollen am ei gyfraniad i fywyd masnachol y dref, gan ei bod wedi cyfrannu bron i £400,000 i’r economi leol o flwyddyn i flwyddyn.  Mae gŵyl fwyd newydd Gŵyl Bwyd Môr y Fenai a gynhaliwyd am yr ail flwyddyn ym mis Awst, hefyd wedi chwistrellu gwerth mwy na £300,000 i economi Ynys Môn.

 

Wrth i dymor y gwyliau barhau i mewn i fis Medi, mae’r enw da am fwyd y mae Cymru’n ei ennill yn tyfu fwy a mwy - ac edrychwn ymlaen at wneud y cyfan eto’r flwyddyn nesaf! Cofiwch edrych ar wefan Fforch-i-fforc i gael diweddariadau a gwybodaeth am wyliau bwyd a marchnadoedd bwyd i’w cynnal cyn bo hir, trwy fynd i dudalen Beth Sydd Mlaen.

 

Am fwy o fanylion ewch i'r wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net