Gwirfoddolwyr yn helpu i ailadeiladu tŷ crwn Castell Henllys

13/03/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae tîm o wirfoddolwyr diwyd wedi helpu i gwblhau dau gam hollbwysig fel rhan o brosiect i ailadeiladu tŷ crwn ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys.

Daeth gwirfoddolwyr o Fferm Gofal Clynfyw, Coleg Plas Dwbl a phrosiect Llwybrau ynghyd i helpu gyda’r prosiect ailadeiladu yn yr atyniad hwn a gaiff ei redeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

 

Dywedodd Sarah Griffiths, Goruchwyliwr Castell Henllys: “Cyflawnodd y gwirfoddolwyr dasgau pwysig yn cynnwys gwehyddu rhodenni o bren cyll i greu haenen ‘bleth’ y wal.

 

“Y cam nesaf oedd cymysgu’r dwb a’i ddefnyddio i orchuddio’r waliau mewnol ac allanol, gan ddefnyddio cymysgedd o gynhwysion drwy ddilyn y technegau adeiladu hynaf o’r Oes Efydd.

“Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi ein helpu i gwblhau’r camau pwysig hyn o’r gwaith ailadeiladu yn barod ar gyfer y camau olaf, lle bydd angen gosod y to gwellt ac addurno'r tu mewn”.

Dechreuodd gwaith i dynnu’r Tŷ Coginio gwreiddiol yn ddarnau yn 2016 gan ei fod wedi cyrraedd diwedd ei oes weithredu effeithiol. Cafodd y strwythurau cynnal mewnol, y trawst cylch mewnol a chilbyst y wal allanol ar gyfer y tŷ crwn newydd eu gosod wedyn gan Wardeiniaid yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.

 

Strwythur Tŷ crwn

 

 

Mae dyluniad a strwythur y tŷ crwn newydd yn seiliedig ar gynlluniau manwl a thystiolaeth archaeolegol a ganfuwyd ar y safle, yn ogystal â'r tŷ crwn a dynnwyd yn ddarnau yn ddiweddar.

 

Mae disgwyl i’r gwaith ailadeiladu ddod i ben erbyn diwedd Mawrth 2018.