Gwasg Gomer yn lansio gwefan newydd - 50% o ostyngiad ar BOPETH ar ei gwefan

07/03/2013

Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Cynnig arbennig

Gwasg Gomer yn dathlu Diwrnod y Llyfr a lansio gwefan newydd gyda chynnig arbennig

 

I ddathlu Diwrnod y Llyfr ac i lansio ei gwefan newydd, mae Gwasg Gomer yn cynnig 50% o ostyngiad ar BOPETH ar ei gwefan am un diwrnod yn unig.

 

Fel rhan o ddathliadau 120 y wasg y llynedd, penderfynwyd rhoi gwefan newydd ar waith. Erbyn hyn, mae’r wefan newydd yn fyw ac yn cynnwys e-lyfrau, newyddion a digwyddiadau’r wasg a nifer o gynigion arbennig.

 

Bydd y 50% o ostyngiad ar holl lyfrau Gomer - y teitlau newydd yn ogystal â hen ffefrynnau a chlasuron - ar www.gomer.co.uk tan hanner nos ddydd Iau, 7 Mawrth 2013.

 

 

Cynnig-Arbennig

 

gwasg gomer 50% i ffwrdd 1