Gwaith yn dechrau ar drawsnewid adeilad eiconig yn Noc Llanelli yn fwyty tri llawr

26/03/2019

Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae gwaith wedi dechrau i drawsnewid yr hen Ganolfan Ddarganfod eiconig yn Noc y Gogledd, Llanelli yn fwyty tri llawr trawiadol ger y traeth.

Enw'r bwyty fydd caffi a bistro St. Elli's Bay a bydd yn cynnwys caffi ar y llawr gwaelod a llecyn bwyta yn yr awyr agored, bwyty ar y llawr cyntaf gyda golygfeydd panoramig o'r môr a lle ar y llawr uchaf i gynnal digwyddiadau arbennig ac i'w logi’n breifat.

 

Bydd lle rhyngweithiol newydd yn cael ei greu i roi gwybodaeth i dwristiaid a bydd y ciosg hufen iâ hefyd yn aros.

 

Y bobl sy'n gyfrifol am y gwaith trawsnewid yw'r lesddeiliaid newydd, sef Emilio a Camelia Fragiacomo, sy'n berchen ar Langland's Brasserie, bwyty poblogaidd ar Benrhyn Gŵyr ger y Mwmbwls, Abertawe.

 

Mae pob aelod o staff o'r hen gaffi yn y Ganolfan Ddarganfod wedi cael cynnig rolau yn y fenter newydd, ac mae llawer o swyddi eraill yn cael eu creu. Bydd y broses recriwtio yn dechrau'n fuan.

 

Mae'r adeilad ar gau ar hyn o bryd er mwyn i'r gwaith adnewyddu gael ei wneud, gyda'r nod o agor y caffi ar y llawr gwaelod yn barod ar gyfer tymor yr haf. Mae sawl cam i'r datblygiad hwn a fydd yn cynnwys gwaith i greu bistro ar y llawr cyntaf a chreu lle ar y llawr uchaf yn y dyfodol ar gyfer cynnal digwyddiadau.

 

Yn ystod y gwaith adnewyddu ni fydd y toiledau cyhoeddus blaenorol ar gael dros dro, sy'n rhan anochel o'r gwaith. Fodd bynnag, mae toiledau symudol dros dro wedi cael eu darparu gan y lesddeiliaid newydd ar gyfer pobl sy'n ymweld â'r ardal.

 

Mae'r adeilad yn eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin y cytunodd ei Fwrdd Gweithredol ar gynnig gan y lesddeiliaid blaenorol a'r lesddeiliaid presennol i drosglwyddo'r brydles a chreu bwyty newydd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, yr Arweinydd, y bydd y fenter yn gwella'r hyn sydd ar gael yn y lleoliad allweddol hwn ar hyd Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli.

 

"Rwy'n gwybod bod llawer o bobl leol yn edrych ymlaen at agoriad caffi a bistro St. Elli's Bay ac rwy'n sicr y bydd hyn yn cefnogi ein heconomi twristiaeth ehangach drwy ddenu pobl o bell," meddai.

 

"Roeddwn yn falch o gwrdd ag Emilio a Camelia yn ddiweddar a chlywed am eu dyheadau ar gyfer yr adeilad, ac yn benodol am eu hymrwymiad i'r staff presennol, a'u haddewid i greu swyddi newydd wrth iddynt baratoi i agor.

 

“Mae Emilio a Camelia yn buddsoddi arian sylweddol i drawsnewid yr adeilad hwn, a fydd yn gwella'r hyn sydd ar gael i bobl sy'n ymweld â thraeth Llanelli, gan ddiogelu cyfleusterau a chreu arbedion i'r Cyngor yn yr hirdymor o ran costau cynnal – rydym yn sicr o fod ar ein hennill.”

 

Yn ogystal â buddsoddiad mawr y pâr, mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid gan y Gronfa Busnesau Bach a Micro drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 'Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru', a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Ychwanegodd Emilio: “Rydym yn edrych ymlaen at ddod â chaffi a bistro St. Elli's Bay i Lanelli a rhoi cyfle i'n cwsmeriaid wledda mewn ardal naturiol hyfryd sydd â golygfeydd gwych ar draws arfordir Sir Gaerfyrddin.

 

“Rydym yn gweithio'n galed i adnewyddu ac ailosod yr adeilad cyn tymor yr haf gan obeithio agor y llawr gwaelod i'n cwsmeriaid a byddwn yn falch o gynnig swyddi i bobl leol a fydd yn ymuno â thîm gwych o staff sydd eisoes yn wynebau cyfarwydd i ymwelwyr rheolaidd.

 

Potensial enfawr yn Llanelli

 

“Mae Llanelli yn ardal hardd sydd â photensial enfawr, a dyna pam rydym yn awyddus i dyfu ein busnesau yn Sir Gaerfyrddin. Rydym yn ddiolchgar am y cymorth rydym eisoes wedi'i gael ac yn edrych ymlaen at agor yn fuan.”

 

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 'Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru', a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.