Galw am wirfoddolwyr i fragu cwrw Tafwyl

16/05/2016

Categori: Bwyd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae Cwrw Tafwyl wedi bod yn torri syched cynulleidfa Tafwyl yng Nghastell Caerdydd, ac mae’n amser ail fragu eto ac mae trefnwyr Tafwyl yn galw am eich help.

Mae’r cwrw crefft wedi ei seilio ar ryseitiau traddodiadol Cymreig, ac yn cael ei fragu gan Tomos a Lilford, bragdy bach annibynnol o Fro Morgannwg.

 

Bydd gan y cwrw 4% ABV flas ysgafn caramel sy’n cynnwys elfennau o milddail, teim a balm lemwn. Dyma gyfle i chi i fod yn rhan o’r broses bragu. Byddant yn bragu ar yr 20fed o Fai, ym Mro Morgannwg. Fe fyddant yn bragu trwy’r dydd ond bydd cyfle i ddod draw ar adegau gwahanol i weld gwahanol rannau o’r broses.

 

Os hoffech chi helpu mae nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, ac mae’n rhaid e-bostio tomos.lilford@gmail.com i gadw lle a chael cyfarwyddiadau i’r bragdy. Y cyntaf i’r felin ceith fragu. 

 

Fe fydd Gŵyl Tafwyl, yn dychwelyd i Gastell Caerdydd ar yr 2il a’r 3ydd o Orffennaf, gyda llond gwlad o gerddoriaeth a gweithgareddau i bob aelod o’r teulu. 

 

Dros y blynyddoedd mae Tafwyl wedi datblygu o ffair fechan i ddigwyddiad dau ddiwrnod yn y castell gyda chynulleidfa o dros 34,000 o bobl yn mynychu llynedd. Mae’n ddigwyddiad unigryw ac arbennig ar gyfer y brifddinas, sydd yn ddathliad balch o bopeth Cymreig.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru