Fiona Collins o Garrog yn Ddysgwr y Flwyddyn

08/08/2019

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe'i cyhoeddwyd mai enillydd cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yw Fiona Collins sy’n byw yng Ngharrog ger Corwen yn Sir Ddinbych.

Fe’i hanrhydeddwyd mewn seremoni arbennig nos Fercher, ar lwyfan y Pafiliwn yn dilyn cystadleuaeth o safon uchel.  Dyma’r tro cyntaf i’r gystadleuaeth gael ei chynnal ar lwyfan y Pafiliwn, a’r gobaith yw bod hyn yn mynd i godi statws y gystadleuaeth ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.

 

Y beirniaid eleni oedd Daloni Metcalfe, Janet Charlton ac Emyr Davies.

 

Yn gyn-athrawes, mae Fiona Collins yn gweithio fel chwedleuwraig ers nifer o flynyddoedd gan adrodd chwedlau, mythau a hanesion o bob math i blant ac oedolion. 

 

Mae’n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ac yn credu bod lle pwysig i chwedloniaeth Cymru yn ein bywydau, gyda straeon y Mabinogi’n gallu goleuo ein gwlad a’n haddysgu am dirwedd ein cenedl, a dywed fod ganddi ‘genhadaeth gyfrinachol’ i gyflwyno pawb i’r chwedlau anhygoel yma.

 

Sefydlu caffi 

 

Mae Fiona’n byw yng Ngharrog ers dros bymtheng mlynedd, ac wedi sefydlu Caffi Stori yn yr ardal, lle daw criw ynghyd yn fisol i chwedleua, adrodd barddoniaeth neu ganu.  Dechreuodd ddysgu Cymraeg yn 1999, ac eleni, roedd yn teimlo’n ddigon hyderus i ymgeisio yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.

 

Bydd yr enillydd yn derbyn tlws arbennig, yn rhoddedig gan Gari Bryn Jones, Pentrefoelas, a £300 (Soroptimist Rhyngwladol Llandudno.  Bydd Fiona hefyd yn cael ei gwahodd i fod yn aelod o’r Orsedd.

 

Y tri arall yn y rownd derfynol oedd Paul Huckstep o Benmachno, Grace Emily Jones o Lanfihangel Glyn Myfyr, a Gemma Owen o Faenan, Llanrwst, a derbyniodd y rhain dlysau sydd hefyd yn rhoddedig gan Gari Bryn Jones, Pentrefoelas a £100 yr un, gyda’r arian wedi’i gyflwyno gan Gangen Merched y Wawr Capel Garmon, Gwawr Dafydd, Conwy a Changen Merched y Wawr Penmachno.