Eädyth yn dathlu Diwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2021

18/05/2021

Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Ar 21ain o Fai 2021, bydd label recordiau I KA CHING yn rhyddhau sengl sy’n cyfuno geiriau Neges Heddwch ac Ewyllys Da, Urdd Gobaith Cymru a cherddoriaeth gan Eädyth.

Teitl y trac arbennig yma yw ‘Cydraddoldeb i Ferched’ a’r gân yma fydd Trac yr Wythnos BBC Radio Cymru o’r 24ain o Fai ymlaen.

 

Bob gwanwyn ers 1922 mae’r Urdd wedi rhannu Neges Heddwch ac Ewyllys Da gan bobl ifanc Cymru gyda’r byd–Cymru yw’r unig wlad sydd wedi sicrhau negeso’r fath yn flynyddol.Lluniwyd geiriau Neges Heddwch 2021 gangriw o fyfyrwyro Brifysgol Abertawe gyda chefnogaeth ybardd a’r awdur Llio Maddocks, yn dilyn gweithdy ‘Cydraddoldeb i Ferched’ o dan ofal Gwennan Mair,Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd.

 

Neges amserol

 

Mae’r Neges Heddwch wedi’i chyfieithu i 65 o ieithoedd hyd yma–y nifer mwyaf erioed yn hanes y Neges. Yna, gofynwyd i’r cerddor Eädyth gyfansoddi trac yn defnyddio’r geiriau arbennig hyn.“Dw i wir yn teimlo fod geiriau‘. Cydraddoldeb i Ferched’ yn rai hynod amserol, ac wrth eu darllen,ro’n i’n medruuniaethu â nhwyn llwyr,”eglura Eädyth.“Mae hi wedi bod mor braf cael bod yn rhano gyhoeddi’r Neges Heddwch eleni, ac mae’n gyffrous meddwly bydd y Neges yn cael ei darllen a’i chlywedar draws y byd.