Dwy fil o blant a'r cyfansoddwr Mei Gwynedd yn recordio fersiwn newydd o Hei Mistar Urdd

02/05/2019

Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ar drothwy dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Gaerdydd a’r Fro eleni, mae’r Urdd wedi cyhoeddi bod fersiwn newydd o gân adnabyddus y mudiad, Hei Mistar Urdd, yn cael ei rhyddhau.

“Rwy’n synnu’n gyson bod y gân wedi para mor hir ac yn dal yn fyw i genhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o blant. Roedd clywed am fersiwn newydd eto ohoni’n wefr ac yn achos y balchder rhyfedda’!”

 

Comisiynwyd y cynhyrchydd, cyfansoddwr a’r canwr, Mei Gwynedd, i fynd ati i greu fersiwn newydd o’r gân ac mae’r recordiad newydd yn cynnwys lleisiau 2000 o blant ysgolion cynradd Caerdydd a’r Fro.

 

Cafodd y fersiwn newydd ei chwarae am y tro cyntaf ar raglen fore Dafydd a Caryl ar BBC Radio Cymru 2. Bydd ar gael i’w lawrlwytho ar yr holl blatfformau digidol ar y 10fed o Fai. Mae cyfle i rag-archebu’r sengl yn https://orcd.co/heimrurdd. Bydd perfformiad arbennig gan Mei Gwynedd a rhai o’r plant o lwyfan Canolfan y Mileniwm yn ystod Cyngerdd Agoriadol yr Eisteddfod ar nos Sul, 26 Mai. 

 

Dywedodd Mei Gwynedd am recordio’r fersiwn newydd: “Mae wedi bod yn lot o hwyl, jest lot o hwyl! Mae wedi bod yn bleser gweithio hefo’r plant a maen nhw wedi mwynhau canu’r gân hefyd, felly mae’n grêt.  Mae’n anrhydedd, yn fraint cael gweithio ar  y gân achos dwi wedi tyfu i fyny hefo’r gân fy hun. Hefyd, mae’n grêt dod i’r ysgolion gwahanol ac mae’r plant yn gwybod y gân, gwybod y gytgan felly ‘di o ddim yn cymryd bron ddim iddyn nhw gydio ynddi a mwynhau a dawnsio a chanu.”

 

Mae’r gân wedi bod yn anthem i’r Urdd ers ei rhyddhau am y tro cyntaf yn 1977 a sawl cenhedlaeth o blant, erbyn hyn, yn gyfarwydd iawn â hi. I nifer, mae’n dwyn atgofion o ddisgos yn y gwersylloedd ac mae clywed y gytgan enwog bron yn ddieithriad yn codi gwên.

 

Roedd cyfansoddwr y gân eiconig, Geraint Davies, yn gweithio i Adran Eisteddfod yr Urdd yn Aberystwyth pan ofynnodd Wynne Melville Jones iddo ysgrifennu cân ar gyfer lansio cymeriad cartŵn Mistar Urdd. Dros ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, mae’r gân yn parhau i fod yn rhan o hunaniaeth yr Urdd.

 

Fersiynau

 

Roedd Geraint yn aelod o’r grŵp Hergest ac Emyr Wyn a disgyblion Ysgol Brynteg, Pen-y-bont ar Ogwr ac Ysgol Pont-y-gwaith yn y Rhondda ganodd y gân wreiddiol yn 1977. Ers hynny rhyddhawyd fersiynau gan y grŵp pop Cymraeg Cic (2002) a Rapsgaliwn (2011).

 

Gwahoddwyd Geraint i un o’r sesiynau recordio gyda Mei Gwynedd. Meddai: “Dyw e ddim wedi ei newid lot fawr ond mae ‘na dinc modern iddi nawr, a ma’ ishe hynny ar ôl 40 mlynedd! Ond mae crynswth y gân yr un peth.”