Disgyblion a staff Ysgol Godre’r Berwyn yn gwneud eu rhan

Mae plant ac athrawon Ysgol Godre’r Berwyn wedi bod wrthi’n brysur yn creu masgiau diogelwch gan ddefnyddio technoleg printio 3D.

Cafodd staff gofal cartref Cyngor Gwynedd yn ardal y Bala gyflenwad o fasgiau arbennig yr wythnos hon, oedd wedi eu creu drwy ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf.
 
Dywedodd Rhian Jarvis, Goruchwyliwr Gofal Cymunedol ar ran Cyngor Gwynedd yn ardal y Bala eu bod yn ddiolchgar iawn o dderbyn y masgiau.
 
“Gallwn ddefnyddio’r ‘visors’ fel cam ychwanegol os bydd eu hangen,” meddai.
 
“Mae’r staff yn hapus ac yn gyfforddus hefo nhw, ac mae’n braf eu gweld mor barod i barhau i ofalu ar adeg anodd.”
 
Ilan Davies, sy’n gyn ddisgybl yn yr ysgol, gafodd y syniad o greu’r masgiau. Mae Ilan yn gweithio i gwmni CREO Medical, sy’n datblygu dyfeisiadau meddygol. Gan weithio ar y cyd â Phennaeth Ysgol Godre’r Berwyn, Bethan Emyr, mae’r cwmni wedi prynu nifer o beiriannau 3D print i’w lleoli yn yr ysgol yn arbennig ar gyfer y gwaith yma.
 
Meddai Ilan: “Mae’n braf medru gwneud rhywbeth ymarferol mewn ymateb i’r argyfwng yma.
 
“Bydd yr ysgol yn medru cadw’r rhan fwyaf o’r rhain wedi’r argyfwng, ac mae’n gyfle da i’r plant a’r athrawon ddysgu am y dechnoleg yma, a helpu’r gymuned yr un pryd.”

 

Rhad ac am ddim


 
Mae nifer o’r masgiau wedi eu rhannu yn rhad ac am ddim i ysbytai lleol, yn ogystal â gweithwyr gofal, ac mae Ilan yn barod iawn i gymryd mwy o archebion. Ar hyn o bryd gall gyflenwi tua 50 yr wythnos, ac mae modd cysylltu ag o ar 07867 946725.
 
Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd: “Mae’n wych gweld yr ysbryd cymunedol a’r awydd amlwg yma i helpu o fewn ein trefi a’n pentrefi.
 
“Mae’r enghraifft yma o ardal Y Bala yn un yr ydym yn weld mewn cymunedau ar hyd a lled Gwynedd ac mi fyddwn i’n awyddus i ddiolch i’r holl wirfoddolwyr sy’n gwneud cyfraniad mor bwysig.”