Rhagor o gariad ar ddiwrnod Santes Dwynwen

26/01/2021

Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Er fod yna bandemig bydeang, nid yw hynny'n rhwystro pobl led-led Cymru a thu hwnt i rannu'r cariad ar ddiwrnod Santes Dwynwen.

Heddiw, mae pobl wedi bod yn brysur yn dathlu Santes y Cariadon trwy greu celf a chardiau, yn coginio, yn anfon negeseuon a blodau i ddangos eu cariad tuag at ei gilydd. Rhannwch y cariad tuag at eich ffrindiau, teulu neu bartneriaid mewn cyfnod anodd i bawb.

 

Bob blwyddyn, mae'r diwrnod hwn yn cynyddu yn ei boblogrwydd ac nid oedd eleni'n eithriad. Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o'r negesuon sydd wedi cael ei rannu ar Trydar, boed yn lun o fisgedi cariad, neu o flodau arbennig. Anghofiwch Diwrnod Sant Ffolant, dathlwch y diwrnod unigryw hwn.

 

Dyma ragor o negeseuon yn dathlu dydd y cariadon.