Danteithion o Gymru i enillydd hampyr y Ffair Aeaf

17/12/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Cystadlaethau, Newyddion

Daeth y Nadolig yn gynnar i un ffan o fwyd Cymreig, wrth iddi gael hamper yn llawn danteithion Cymreig cyn y gwyliau.

Enillodd Glenys Morgan o Benrhyncoch, Ceredigion, hamper Nadolig diolch i Hybu Cig Cymru ar ôl ymuno ag e-gylchlythyr Teulu Cig Oen Cymru yn ystod Ffair Aeaf Rhithiol Frenhinol Cymru, a gynhaliwyd eleni fel platform siopa ar-lein i gynhyrchwyr lleol.

Mae aelodau o Deulu Cig Oen Cymru yn derbyn e-gylchlythyr sy'n cynnwys yr holl newyddion diweddaraf am Gig Oen Cymru yn ogystal â ryseitiau unigryw a mynediad at gystadlaethau di-ri.

 

Mae’r cyswllt â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn rhan o ymgyrch farchnata ‘blas y cartref’ HCC yn y cyfnod cyn tymor yr ŵyl. Mae’r ymgyrch yn annog teuluoedd i roi cynnig ar rywbeth gwahanol dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, a chefnogi cynhyrchwyr lleol a chigyddion annibynnol yng Nghymru sydd wedi chwarae rhan allweddol wrth gynnal cyflenwadau bwyd yn ystod argyfwng COVID-19.

 

Llwyfannau gwahanol

 

Yn ôl Medi Jackson, Swyddog Gweithredol Digwyddiadau Hybu Cig Cymru, “Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd, gyda chymaint o ddigwyddiadau wedi’u gohirio neu eu canslo oherwydd y pandemig. Ond trwy gydol y flwyddyn rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i hyrwyddo Cig Eidion Cymru a Chig Oen Cymru gan weithio ochr yn ochr â gwahanol lwyfannau fel y Ffair Aeaf rithwir i arddangos cig sydd wedi'i fagu'n foesegol ac yn gynaliadwy.”