Daniel Lloyd yn rhyddhau fersiwn newydd o'r gân enwog I mewn i'r Gôl

17/09/2021

Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Dros ddeugain mlynedd wedi i Côr Meibion Brymbo recordio’r gân enwog i gefnogi tîm pêl-droed Wrecsam, nôl yn 1978, mae'r artist Daniel Lloyd wedi trefnu a recordio fersiwn newydd sbon o’r gân ar gyfer gwawr newydd yn hanes y clwb.

Recordiwyd y fersiwn newydd ar gais BBC Radio Cymru, ar gyfer y rhaglen ddogfen ‘I Mewn i’r Gôl’ a ddarlledwyd yn ddiweddar – rhaglen yn dathlu oes aur y clwb a’r cyffro sy’n yr aer yn sgîl y ffaith fod gan y clwb bellach berchnogion newydd yn yr actorion Ryan Reynolds a Rob McElhenney. “Roedd hi’n dipyn o sialens i ail weithio’r trac”,

 

Llawn awyrgylch 

 

meddai Dan, “wnes i weithio ar y trefniant newydd gyda Greg Palmer, hen ffrind a chyd-gyfansoddwr, a’r ddau ohonom yn gyrru traciau nôl a mlaen wedi i ni recordio yn ein tai ar wahân, ac yna bwrw mlaen i recordio, cynhyrchu, cymysgu a mastro’r gân adre yn y llofft sbâr.” Y canlyniad yw fersiwn gyffrous sy’n llawn awyrgylch a nostalgia’r gorffennol ond sydd hefyd, drwy’r haenau cerddorol amrywiol a phwerus, yn adlewyrchu’r gobaith am ddyfodol y clwb a’r dref.

 

Bydd y gân yn cael ei chwarae yn y cae ras yn Wrecsam cyn pob gêm gartref.