Cyw yn dod i Wersyll yr Urdd Llangrannog

19/02/2016

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros benwythnos y Pasg, bydd Gwersyll yr Urdd Llangrannog yn cynnal gwyliau arbennig i deuluoedd gyda chyflwynwyr Cyw, Catrin a Huw a’r môr leidr poblogaidd, Ben Dant, yno i ddiddanu’r plant yn ystod y penwythnos.

Yn ogystal â sesiynau canu a dawnsio gyda chyflwynwyr Cyw, a phrynhawn o hwyl ar y traeth gyda Ben Dant, mi fydd holl weithgareddau’r gwersyll ar gael i’r teuluoedd.  Ymysg y gweithgareddau hynny mae llethr sgïo, beics cwad, trampolîns, merlota, pwll nofio, cwrs rhaffau uchel a wal ddringo dan do ac offer chwarae i’r plant lleiaf yn y gampfa.

 

Dyma fydd yr ail dro i benwythnos Cyw gael ei gynnal yn Llangrannog a’r tro diwethaf roedd yn boblogaidd iawn.  Un o’r rhieni fu yno gyda’i theulu oedd  Meleri Davies o Fethesda.  Dywedodd, “Mi gawsom ni benwythnos gwych yn Llangrannog a’r plant wrth eu boddau!   Yn ogystal â’r cyfle iddyn nhw sgwrsio a threulio amser gyda chriw Cyw, mi oedd digon i ni wneud fel teulu cyfan.  Mi oeddem ni wedi mynd fel criw o deuluoedd ac mi oedd mor braf cael treulio amser gyda ffrindiau mewn awyrgylch cwbl Gymreig gan ddod i nabod teuluoedd eraill o bob cwr o Gymru.”

 

Atgofion arbennig

 

Mae Catrin Herbert yn un o gyflwynwyr Cyw, ac mi oedd yn arfer dod i swogio i Lan-llyn ac i Langrannog pan oedd yn iau.  Dywedodd, “Mae gen i atgofion arbennig o fynd i Langrannog pan ro’n i’n iau, gyda’r ysgol a gyda fy nheulu. Ges i gymaint o hwyl yn sgio, yn mynd ar y cwads ac yn marchogaeth (heblaw am y tro ‘naeth Enfys y ceffyll llyfu fy wyneb, ond dwi’n siwr taw chwarae oedd hi!). Mae Huw a fi’n edrych ymlaen at fynd yn ôl yna gyda Ben Dant  i ganu a dawnsio, darllen stori nos da, ac ymuno yn yr hwyl .  Dwi’n siŵr y bydd e’n benwythnos i’w gofio!”

 

Os hoffech chi archebu lle ar Benwythnos Cyw yn Llangrannog neu am fwy o fanylion, ffoniwch 01239 652 140 /Llangrannog@urdd.org.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru