Cynnydd da ar brosiectau adfywio newydd tref Caernarfon

27/03/2019

Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Gyda £15 miliwn o gyllid wedi'i fuddsoddi, mae 2 o’r 3 brosiectau adfywio cyffrous yn ardal Glannau Caernarfon eisoes wedi agor yn cynnwys sinemau Galeri Caernarfon a Gorsaf Drenau Rheilffordd Eryri.

Mae ardal y glannau wedi gweld trawsnewid dros y misoedd diwethaf, gyda Cei Llechi ar amser i’w gwblhau erbyn Rhagfyr blwyddyn yma. Drwy Fenter Glannau Caernarfon, mae'r Cyngor yn gweithredu fel rheolwr prosiect y fenter ac yn cefnogi sawl partner lleol allweddol i gyflawni Galeri 2, gorsaf newydd i Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, a phrosiectau Safle Ynys Cei Llechi gyda'r nod o wneud cyfraniad mawr i adfywiad Caernarfon a'r economi leol ehangach.

 

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu'r Economi: “Mae'r Cyngor a'i partneriaid eisoes wedi cwblhau 2 o brif prosiectau Menter Glannau Caernarfon, sef Galeri 2 a  Gorsaf Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri. Mae prosiect Cei Llechi wedi cychwyn ac mae Grosvenor Construction, cwmni o Bae Cinmel, wedi bod yn gweithio ar y safle ers mis Hydref. Drwy amrywiaeth o brosiectau cyffrous fel hyn, rydym yn gryf o'r farn y gall yr ardal hanesyddol hon o Gaernarfon edrych ymlaen at ddyfodol disglair.

 

Dyfodol ffyniannus

 

Yn ôl Ioan Thomas, "Mae glannau Caernarfon yn gyfoeth o hanes ac rydym am sicrhau dyfodol ffyniannus a chynaliadwy i'r ardal. Mae rhai o’r asedau newydd i Gaernarfon wedi agor ac mae’n dda deall pa mor llwyddiannus mae’r cyfnod cychwynnol wedi bod, gyda trigolion lleol ac ymwelwyr yn mwynhau’r cyfleusterau.

 

"Wrth weithio gyda'n partneriaid, rydym am wneud y mwyaf o asedau treftadaeth a diwylliannol y dref er mwyn sicrhau bod Caernarfon yn gyrchfan lewyrchus i'r gymuned leol ac i ymwelwyr."