Cynllun ar droed i sicrhau dyfodol Tŷ Turner ym Mhenarth

01/06/2018

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae trafodaethau ar y gweill rhwng Cyngor Tref Penarth ac Amgueddfa Cymru i drawsnewid Tŷ Turner ym Mhenarth yn ganolfan ddiwylliannol amlbwrpas.

Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad diweddar Ffotogallery, y ganolfan ar gyfer datblygiadau ffotograffig a chyfryngau'r lens yng Nghymru a thu hwnt, y byddant yn symud o Dŷ Turner i leoliad newydd yng nghanol Caerdydd ym mis Gorffennaf 2019.

 

Fel ymddiriedolwr Tŷ Turner, mae Amgueddfa Cymru'n awyddus i sicrhau dyfodol yr adeilad, ac mae Cyngor Tref Penarth yn awyddus i ddefnyddio'r adeilad i hyrwyddo diwylliant a threftadaeth yr ardal.

 

Dywedodd y Cynghorydd Rhiannon Birch, Arweinydd Cyngor Tref Penarth: "Mae Cyngor Tref Penarth yn edrych ymlaen at weithio gydag Amgueddfa Cymru i ddatblygu Cytundeb Partneriaeth ar gyfer rheoli Tŷ Turner, fydd yn sicrhau dyfodol yr adeilad fel un o asedau cymunedol pwysicaf y dref."

 

Mae'r Cyngor Tref yn ystyried bod potensial i Dŷ Turner fod yn rhan o'u gwaith ehangach o sicrhau bod eu cyfleusterau a'u gwasanaethau yn rhoi'r budd mwyaf posibl i bobl leol, ac yn cyfrannu at ddatblygiad Penarth fel cymuned fywiog a llewyrchus.

 

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru: "Mae Amgueddfa Cymru yn dymuno'r gorau i Ffotogallery yn eu cartref newydd, yn dilyn cyfnod hir a chyffrous yn Nhŷ Turner ers 2003. Rydym nawr yn edrych ymlaen at ddatblygu partneriaeth hirdymor debyg gyda Chyngor Tref Penarth er mwyn defnyddio'r adeilad hanesyddol hwn fel canolfan ddiwylliannol i'r gymuned."

 

Gadael Penarth

 

Dywedodd David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery: "Ar ôl 15 mlynedd lwyddiannus yn cyflwyno arddangosfeydd o ffotograffiaeth Gymreig a rhyngwladol yn Nhŷ Turner, bydd Ffotogallery yn gadael Penarth ym mis Gorffennaf 2019 ac yn symud i Gaerdydd. Mae Ffotogallery, asiantaeth ffotograffiaeth genedlaethol Cymru, yn 40 oed yn 2018 ac rydym yn edrych ymlaen at y cam nesaf."