Cyngor Conwy yn chwilio am farn y cyhoedd ynghylch premiymau treth ail gartrefi

12/06/2020

Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal arolwg ar ei fwriad i godi premiymau Treth y Cyngor ar ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor ar gyfer 2021/22.

Pwrpas y premiwm yw annog perchnogion i ddefnyddio cartrefi gwag a chynyddu nifer y tai fforddiadwy sydd ar werth neu ar osod mewn cymunedau lleol. 
 
Mewn cyfarfod ym mis Ionawr eleni, penderfynodd y Cyngor ar bremiymau ar gyfer 2020 a 2021. Penderfynwyd y byddai premiwm o 50% yn gymwys o Ebrill 2021. Cytunodd y Cyngor hefyd y byddai cyfle i adolygu effaith premiymau Treth y Cyngor cyn i gyfradd Ebrill 2021 gael ei weithredu.
 
Rŵan, fel rhan o ymchwil y Cyngor, hoffai glywed gan berchnogion ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor, yn ogystal â’r rhai nad ydynt yn berchen eiddo o’r fath, am eu barn nhw am y premiymau. Mae’r arolwg hefyd yn rhoi cyfle i bobl roi eu barn ar effaith y premiwm ar dwristiaeth, y Gymraeg a thai fforddiadwy.
 
Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Tai a Rheoleiddio, “Mae’r ymgynghoriad hwn ar agor i bawb ei gwblhau.  Rydym wedi ysgrifennu at berchnogion ail gartrefi a pherchnogion cartrefi gwag hirdymor sy’n cael eu heffeithio’n uniongyrchol, ond yn amlwg rydym eisiau ymgysylltu â chynifer o bobl â phosibl yn Sir Conwy i gael eu barn.”

 

Penderfyniad terfynol

 

Bydd canlyniadau’r arolwg ac ymchwil eraill, yn cael eu hystyried gan Gynghorwyr pan fyddent yn gwneud y penderfyniad terfynol am y premiwm ar gyfer y flwyddyn nesaf.

 
Ymatebodd dros 600 o bobl pan gynhaliwyd yr ymgynghoriad diwethaf yn 2019 i edrych ar bremiymau ar gyfer eleni.
 
Mae’r ymgynghoriad yn cau ar 26 Mehefin 2020. Mae ar gael yma: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Council-Tax/Council-Tax-Consultation.aspx