Cymro yn denu sylw cyfryngau'r byd

07/03/2012

Categori: Ar-lein, Newyddion

Mae dyn o Gaerfyrddin wedi datrys ei anallu i gwrdd â merched drwy ddefnyddio syniad unigryw ar flwyddyn naid.

Roedd ei syniad nid yn unig wedi cael det ym Mharis iddo ond hefyd wedi ennill sylw'r cyfryngau'r byd.

Ychwanegodd Andrew Thomas, 35, sydd bellach yn byw yn Llundain, fideo ar-lein yn gofyn i ferched gwrdd ag ef tua allan i Farchnad Spitalfields yn y brifddinas, rhwng 8yb ac 8yh ar 29 Chwefror.

Mae'r fideo yn cael bron 30,000 o ymweliadau ar YouTube ac mae’r syniad wedi ei darlledu ar draws y byd.  

 

Yn bwysicaf oll, cafodd 15 cynig i fynd ar det - allan ohonynt dewisodd merch o'r enw Imogen i fynd i Baris.

 

Dwedodd wrth wefan Lleol.net

"Roedd yn ddiwrnod mwyaf rhyfedd a rhyfeddol yr wyf erioed wedi cael," meddai Andrew, sy'n gweithio fel Cyfarwyddwr Marchnata i un o'r asiantaethau hysbysebu mwyaf Llundain.

"Es i lawr am 8 y bore a ges i tua pedwar cyfweliad radio yn syth. Es i mewn siwt fore llawn gyda rhosyn pinc a oedd gen i neges yn dweud 'am ddiwrnod yn unig, yn barod ac yn aros'."


Sgwrsiodd Andrew gyda thua 150 o fenywod a gofynnodd 15 a oedd yn gofyn iddo am ddet.

"Ar ddiwedd y diwrnod roedd rhaid i mi wneud penderfyniad," meddai'r dyn o Gapel Dewi yn enedigol.

"Dewisais ferch o'r enw Imogen a ddaeth ataf tua 2.30 y prynhawn, cafo ni sgwrs fer ac roedd rhywbeth wedi clicio yn syth. Cefais tua phedwar munud i siarad gyda phob merch am oedd pobl eraill yn aros, ond fe aeth yn dda iawn".

"Mae hi yn ddylunydd mewn ffasiwn, hoff o gerddoriaeth, ac yn edrych fel merch neis iawn, a cyn bo chi’n gofyn, na dim Imogen Thomas o Big Brother yw hi.”

"Mae'r prosiect wedi denu sylw'r cyfryngau cenedlaethol a rhyngwladol, gyda chyfweliadau gan y London Evening Standard, y BBC a rhwydwaith NBC America, fy mhapur lleol Carmarthen Journal a gwefan Lleol.net."

 

Cymro yn llundain cariad


 

"Y noson cyn y digwyddiad gwnaeth NBC America cysylltu â mi a chafodd y darn ei darlledu gyda Lindsay Lohan ac un am Angelina Jolie," meddai Andrew.

"Daeth merched i lawr gyda phob math o anrhegion," meddai.

"Roedd un merch ar Twitter wedi clywed bo fi’n oer, a daeth hi lawr a menig i fi a 29 balwn llawn heliwm. Mae'r holl beth wedi bod yn anhygoel."

"Daeth rhai o brif swyddogion cwmnïau marchnata Llundain i fyny i gyda’i chardiau busnes, yn dod” meddai, ond doedd hyn yn ddim i'w wneud â hyn - dwi'n hapus iawn lle dwi’n gweithio ar hyn o bryd.”

Mae Andrew yn mynd a Imogen i Baris ar Fawrth 10.