Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr

18/01/2017

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Lansiodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru ymgyrch rsy’n chwilio am 1000 o bobl i wirfoddoli yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA a Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr y Merched.

Bydd angen gwirfoddolwyr i weithredu mewn sawl agwedd o’r digwyddiad, gan gynnwys achredu, cludiant, marchnata tocynnau a gwasanaethau VIP yn ogystal â nifer o weithgareddau eraill.

 

Bydd hefyd cyfle i 500 o wirfoddolwyr berfformio mewn seremoni cyn y gêm, o flaen cynulleidfa orlawn yn Stadiwm Genedlaethol Cymru a chynulleidfa deledu o dros 200 miliwn o wylwyr ledled y byd.

 

Dyma gyfle unwaith mewn oes i bobl Cymru i gymryd rhan yn cynnal Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA ac i gyfrannu at lwyddiant un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf y byd.

 

Dywedodd Prif Weithredwr CBDC, Jonathan Ford, ‘Mae Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA a Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr y Merched yn cynrychioli uchafbwynt pêl-droed clwb Ewropeaidd. I’r chwaraewyr fydd yn cystadlu yng Nghaerdydd ym mis Mehefin, ac i gefnogwyr y clybiau fydd yn bloeddio i annog eu tîm, bydd yn noson fythgofiadwy. Ein nod yw bod pawb yng Nghymru hefyd yn cael cyfle i brofi eiliadau bythgofiadwy pan ddaw’r digwyddiadau eiconig hyn i Gaerdydd.

"Mae'r rhaglen wirfoddoli 'Dewch yn Bencampwr' yn cynnig y cyfle hwn. Rydym yn gwybod y bydd Caerdydd a Chymru gyfan wirioneddol yn croesawu’r rowndiau terfynol hyn ym mis Mehefin, a pha ffordd well i wneud hynny nag i gynorthwyo yn y digwyddiad ei hun."

 

Mae Pwyllgor Trefnu Lleol Cynghrair Pencampwyr UEFA (PTLl) wedi ymweld â nifer o brifysgolion ledled Cymru i drafod y cyfleoedd sydd ar gael cyn i geisiadau agor heddiw a byddant yn parhau i deithio ar draws y wlad i siarad â chymaint o Bencampwyr posib ag y bo modd yn ystod y nesaf wythnosau.

 

Chwarae rhan bwysig

 

Dywedodd Pennaeth Gwirfoddoli’r PTLl, Laura Easton, ‘Bydd ein gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant y Rowndiau Terfynol a byddant yn chwarae rhan bwysig wrth groesawu'r byd i Gaerdydd a Chymru.’

"Nid oes angen i bobl fod wedi gwirfoddoli o'r blaen. Mae gennym ystod eang o rolau cyffredinol sydd ar gael yn ogystal â swyddi arbenigol ac rydym bob amser yn pwysleisio mai’r hyn sydd bwysicaf yw gwên ar eich wyneb, agwedd wych ac i wirfoddolwyr i fod ar gael yn y dyddiau sy'n arwain at y digwyddiad yn ogystal â'r Rowndiau Terfynol i ymrwymo i wneud y Rowndiau Terfynol Cynghrair y Pencampwyr gorau erioed.

 

"Byddwn yn annog pawb - beth bynnag fo'u cefndir neu brofiad - i wneud cais i fod yn Bencampwr a bod yn rhan o rywbeth arbennig iawn."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru