Cylchgrawn Mellten yn dod yn rhan o Cip

02/09/2020

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn cyhoeddiad Urdd Gobaith Cymru bod eu cylchgronau i gyd am ddim ac yn ddigidol am y flwyddyn ysgol newydd hon, mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel gyda’r tanysgrifwyr yn derbyn eu cylchgronau digidol yn uniongyrchol i’w e-byst yr wythnos hon. 

Bydd darllenwyr cylchgrawn poblogaidd Cip yn cael gwledd ychwanegol o gynnwys, wrth i gylchgrawn Mellten ddod y rhan o Cip, eto am ddim. Bydd Bore Da, cylchgrawn ar gyfer dysgwyr Cymraeg oed cynradd hefyd yn cael ei ddosbarthu’n ddigidol yr wythnos hon, a chylchgrawn yr Urdd i ddysgwyr oed uwchradd, IAW,  ym mis Hydref.  
  
Meddai Mari Williams, Rheolwr Cyfathrebu’r Urdd: “Yn barod, mae gennym ni bron i ddwy fil o danysgrifwyr, a hynny cyn i ni ddechrau anfon ein rhifynnau allan yn ddigidol nac anfon deunydd hyrwyddo i’r ysgolion. Felly, mae’n argoeli’n addawol iawn.  
 
“O dan amgylchiadau anghyffredin ac anodd, roedd yn rhaid i ni fel mudiad fod yn fentrus ac arloesol er mwyn sicrhau ein bod yn gallu parhau i gynnig cylchgronau Cymraeg cyffrous, gwreiddiol i blant a phobl ifanc Cymru. O ganlyniad i fynd yn ddigidol, rydyn ni yn gallu cynnig y cylchgronau i gyd am ddim, sy’n wych.  

 

Croesawu cymeriadau lliwgar


 
“Rydyn ni yn ofnadwy o falch ein bod wedi cael cefnogaeth y Cyngor Llyfrau a Llywodraeth Cymru i wneud hyn am y flwyddyn i ddod. Rydyn ni hefyd yn hynod falch o groesawu cymeriadau lliwgar fel Gwil Garw, Bloben, Cadi, Gari Pêl a Bic i ymuno hefo’r Slebogiaid, Mistar Urdd, Seren a Sbarc  wrth i Mellten ddod yn rhan gyffrous o Cip. Mi fyddan nhw yn siwr o greu stŵr a rhoi tipyn o hwyl i’n darllenwyr!”  

 

Bydd angen i bawb sydd am dderbyn y cylchgronau danysgrifio yn urdd.cymru/cylchgronau. Bydd y cylchgronau yn cael eu hanfon wedyn yn rhad ac ddim ar e-bost. Y gobaith yw y bydd ysgolion yn rhoi’r cylchgronau ar eu safleoedd dosbarth digidol, yn rhannu dolenni gyda rheini a gofalwyr ac yn eu defnyddio yn eang yn y dosbarth. Bydd elfennau ee taflenni lliwio a gweithlenni yn cael eu rhoi ar y wefan hefyd er mwyn gwneud lawrlwytho ar gyfer argraffu yn haws.