Cyhoeddi rhestr fer ar gyfer Albwm y Flwyddyn

13/07/2017

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn ei chyhoeddi neithiwr, a fydd yn cael ei gyflwyno yng Nghaffi Maes B ddydd Gwener 11 Awst yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn.

Bwriad y wobr yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei ryddhau yng Nghymru ar hyn o bryd, ac unwaith eto eleni, mae cymysgedd eclectig o gynnyrch ac artistiaid wedi cyrraedd y rhestr fer.  Y cyfnod dan sylw eleni oedd 1 Mawrth 2016 hyd at ddiwedd Ebrill 2017.

 

Bu rheithgor o unigolion sy’n rhan o’r diwydiant cerddoriaeth yn dewis a dethol eu hoff gynnyrch, gan bleidleisio am eu ffefrynnau ar ddiwedd y broses. 

 

Bydd y beirniaid yn dod ynghyd yn ystod yr Eisteddfod eleni er mwyn dewis enillydd.

 

Y deg albwm a ddaeth i’r brig oedd:

 

Band Pres Llareggub – Kurn

Bendith-  Bendith

Calan – Solomon

Castles – Fforesteering

Gwilym Bowen Rhys – O Groth y Ddaear

Meinir Gwilym – Llwybrau

Mr Huw – Gwna dy Feddwl i Lawr

Ryland Teifi – Man Rhydd

The Gentle Good – Ruins / Adfeilion

Yws Gwynedd – Anrheoli

 

Wrth gyhoeddi’r rhestr dywedodd un o drefnwyr y wobr, Guto Brychan, “Mae’r wobr hon yn rhan bwysig o’r Eisteddfod erbyn hyn ac yn rhoi lle pwysig i gerddoriaeth Gymraeg gyfoes o bob math.  Mae bob amser yn ddiddorol gweld beth sy’n apelio at y rheithgor ac yna’r beirniaid, ac mae’r ffaith mai’r rheiny sy’n ymwneud â’r diwydiant cerddoriaeth sy’n dewis yn sicrhau hygrededd y wobr.

 

“Dyma’r pedwerydd tro i’r wobr gael ei chynnal ac mae’n ddiddorol edrych yn ôl a gweld yr amrywiaeth dros y blynyddoedd, nid yn unig ymhlith yr enillwyr, ond hefyd ymysg y rheiny sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ers 2014.  Mae’n arwydd clir o ba mor amrywiol a hyfyw yw’r sîn yng Nghymru heddiw.”

 

Bydd yr enillydd yn derbyn tlws wedi’i gomisiynu’r arbennig ar gyfer yr achlysur gan Ann Catrin Evans.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru