Cyhoeddi enwau siaradwyr Cynhadledd Cwlwm Celtaidd

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cynhadledd Cwlwm Celtaidd ar y 5ed a 6ed o Orffennaf.

Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 fydd yr ail gynhadledd iaith Wicipedia i'w chynnal ac mi fydd yn canolbwyntio ar gefnogi ieithoedd Celtaidd a brodorol. 

 

Eleni, trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Wikimedia UK.  Prif amcan Cwlwm Celtaidd 2018 fydd uno pobl sy'n gweithio'n ddiwyd i gefnogi cymunedau ieithyddol oddi tan yr un to; gan dynhau'r berthynas rhyngddynt yn 'gwlwm' cadarn, a'u cynorthwyo i weithredu. 

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi mai Eluned Morgan AM, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes fydd yn agor y gynhadledd Dydd Iau y 5ed o Orffennaf.

 

Dywedodd Jason Evans, Wicimediwr Preswyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru:“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i gyhoeddi mai Eluned Morgan AM, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes fydd yn agor Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018. Gall y rheini sy'n mynychu'r gynhadledd ddisgwyl cyflwyniadau a sgyrsiau am ddulliau arloesol o gefnogi a thyfu cymunedau ieithyddol, gan gynnwys manteisio addysg agored, gwybodaeth agored a data agored.”

 

Siaradwyr

 

Ymysg y siaradwyr o Gymru mae Robin Owain, Rheolwr Wikimedia UK (Cymru); Aaron Morris (Cymru)Gwaith WiciMôn o fewn addysg uwchradd; Gwenno Griffith (Cymru)Wici Caerdydd.Gareth Morlais  (Cymru), Pecyn Goresgyn y Bygythiadau i'ch Hiaith; ymarfogi drwy Wicidata a Wicipedia; Dr Dafydd Tudur (Cymru)Mesur impact gweithgareddau prosiectau Wicimedia ar y Gymraeg.Duncan Brown (Cymru) Y BYWIADUR - Troi'r egin yn blanhigion cryf