Cyhoeddi enillwyr brwydr y bwgan brain yn genedlaethol

17/08/2020

Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Heddiw cyhoeddwyd Fforwm Cymunedol Penparcau yn fuddugol yng nghystadleuaeth Brwydr y Bwgan Brain Mentrau Iaith.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth genedlaethol gan y Mentrau Iaith eleni i wobrwyo bwganod brain oedd yn cyfleu Cymru a Chymreictod. Anogwyd cystadleuwyr i ailddefnyddio ac ailgylchu’r hyn oedd ganddynt yn eu tai neu eu siediau eisoes a bod mor greadigol â phosib. 

 

Daeth staff Fforwm Cymunedol Penparcau, Aberystwyth, i'r brig gyda delwau o blant mewn gwisg Gymreig dan eiriau enwog Cymdeithas Bêl-droed Cymru - ‘Gyda’n Gilydd yn Gryfach’ ar gyfer Yr Hwb, cartref y Fforwm. Dywed Clare Jackson, Swyddog Sgyrsiau Lleol y Fforwm; “Roeddem yn credu y byddai [Bwgan Brain] yn gwneud cyfraniad rhagorol i’r ardd gymunedol newydd a gardd wenyn Yr Hwb a hwyluswyd gan Brosiect Plannu Penparcau. Rydyn ni bob amser yn edrych ar ffyrdd o gefnogi'r Gymraeg yn Yr Hwb ac felly roedd hwn yn gyfle gwych i hyrwyddo’r ochr hynny a dod â gwên i drigolion y pentref trwy greu’r Bwgan Brain. Mae plant yn ein hysbrydoli ni  gyda gobaith a hapusrwydd. Maent hefyd yn gallu cofleidio newid ac arddangos tosturi mewn ffordd rydyn ni'n ei cholli weithiau pan rydyn ni'n dod yn oedolion a dyna pam mai nhw oedd yr ysbrydoliaeth.”

 

Codi calon cymunedau


Mae creu bwgan brain yn gystadleuaeth boblogaidd mewn sioeau bach lleol ar draws y wlad, ond gyda’r sioeau hyn wedi’u canslo neu ohirio ar hyd a lled Cymru eleni, roedd y Mentrau am gynnal y gystadleuaeth hon i godi calon cymunedau ar draws Cymru gyda chyfle i bobl o bob oed gymryd rhan.  


Daeth Gwyneth Broadmeadow, 71 oed o Sir Conwy yn ail gyda bwgan brain o delynores a’i thelyn a Betsi Payne, 9 oed, o Sir Benfro yn drydydd gyda’u fersiwn o Ken ‘y Sheriff’ Owens.  


Daeth 10 bwgan i'r brig i'w beirniadu yn y rownd derfynol gan y darlledwr a’r cyflwynydd Ifan Jones Evans, sy’n gyfarwydd â phwysigrwydd sioeau amaethyddol i gymunedau. 


Mae’r enillydd yn derbyn darlun unigryw Bwgan Brain gan Oriel Odl.