Cyfrol arloesol yn trafod dibyniaeth ar alcohol yn y Gymru Gymraeg

04/08/2020

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda ymchwil yn dangos fod chwarter o oedolion Cymru wedi cynyddu faint o alcohol maent yn ei yfed yn ystod cyfnod y Clo Mawr, mae llyfr newydd Un yn Ormod a olygwyd gan Angharad Griffiths a'i chyhoeddi gan Wasg y Lolfa yn gobeithio agor trafodaeth o berthynas unigolion gydag alcohol ac yn cynnig cymorth drwy’r Gymraeg ar bwnc sensitif iawn.

Meddai’r golygydd Angharad Griffiths, “Dydi bod yn gaeth i alcohol ddim yn rhywbeth du a gwyn. Y cwestiwn sydd angen ei ofyn ydi: nid ydi faint dwi’n ei yfed yn ormod, ond ydi faint dwi’n ei yfed yn fy neud i’n anhapus.”

 
Daeth Angharad Griffiths i’r amlwg ar ôl iddi rannu ei stori bersonol hi am stopio yfed alcohol.
 
“Mi nath alcoholiaeth ddwyn fy nghefnder a’m ffrind Gareth ‘Chef’ Williams yn 39 oed – ac mae’r gyfrol yma er cof amdano fe. Y mwya o straeon sobri sydd mas yna, mae’n rhoi gobaith i’r bobl sydd yn dal i ddiodde’ – neu’n dechrau sylweddoli bod alcohol yn achosi problemau yn ei bywydau,” meddai Angharad.
 
Gan ddilyn yr un fformat â nifer o lyfrau eraill Gwasg y Lolfa ar iechyd – Gyrru drwy Storom, Galar a Fi, Byw yn fy Nghroen – a’r gyfrol Codi Llais am hawliau merched, mae’r gyfrol yn cynnwys amryw o arddulliau gan gynnwys ysgrifau, straeon byrion a deialog.
 
Ceir Rhagair gan Ffion Dafis sydd wedi ysgrifennu am ei phrofiadau hi gydag alcohol yn ei chyfrol Syllu ar Walia’ (Y Lolfa, 2017). Meddai Ffion: “Rwy mor falch gweld llyfr yn trafod alcohol yn y Gymraeg. Mae alcohol yn rhan greiddiol o’n cymdeithas ni yma yng Nghymru ac mae o’n cwmpas ni ym mhob man. Yn wir, mae’n cael ei annog o oedran cynnar iawn, felly tydi hi’n ddim syndod bod cymaint yn gaeth.”
 
Mae ymgyrchoedd diweddar blynyddol fel Sober October a Sober January wedi codi ymwybyddiaeth pobl am faint maen nhw’n ei yfed ond nid peth hawdd ydi dinoethi'r pwnc pan mae stigma’n dal i fodoli.
 
“Mae angen dewrder eithriadol i ysgrifennu am y profiadau yma ac rwy’n falch iawn o’r holl gyfranwyr am fod yn fodlon siarad yn agored. I feddwl faint mae’r Cymry yn yfed does dim llawer o lyfrau yn y Gymraeg yn delio gyda hyn!” meddai Angharad Griffiths.

 

Rhestr o’r cyfranwyr

 

Dyma'r cyfranwyr sy'n rhannu eu profiadau gyda alcohol: Ffion Dafis; Angharad Griffiths, Derith Rhisiart, Guto Rhun, Wynford Ellis Owen, Iola Ynyr, Lloyd Jones, Owain Williams, Rhiannon Boyle, Iwan ‘Topper’ Evans, Carol Hardy, Jon Gower, Neil ‘Maffia’ Williams, Elin Meredydd.
 
Bydd yna drafodaeth rhwng y golygydd Angharad Griffiths ac Iola Ynyr ac Neil ‘Maffia’ Williams yn rhan o’r Eisteddfod AmGen am 11yb ar fore Sadwrn 8fed o Awst.