Cyfres Hwylio Eithafol yn dychwelyd i Fae Caerdydd

11/02/2016

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd trefnwyr cyfres hwylio eithafol y byd yn Dubai y bydd y gyfres yn ymweld â Bae Caerdydd unwaith eto eleni.

Dyma’r bumed flwyddyn i'r digwyddiad gael ei gynnal ym Mae Caerdydd, a hynny gyda chymorth cyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru.

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Mae’r digwyddiad hwn yn un o’r digwyddiadau gwefreiddiol yn y calendr digwyddiadau dros yr haf. Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu’r Gyfres Hwylio Eithafol yn ôl i Gymru unwaith eto am y bumed flwyddyn. Yn y gorffennol, mae wedi rhoi Cymru ar yr un llwyfan rhyngwladol â lleoliadau blaenllaw eraill megis Singapôr, Istanbul, Nice a Boston, gan roi cyfle inni hyrwyddo Bae Caerdydd yn rhyngwladol fel lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer hwylio a chwaraeon dŵr. Mae hynny wedi bod o fudd mawr wrth inni fynd ati i ddenu digwyddiadau chwaraeon dŵr rhyngwladol eraill.” 

 

Wrth gyfeirio at y flwyddyn nodedig hon ar gyfer y Gyfres Hwylio Eithafol, dywedodd Andy Tourell, Cyfarwyddwr y Digwyddiad: “Mae’r Gyfres Hwylio Eithafol yn dathlu ei degfed pen-blwydd yn 2016, ac mae’n argoeli i fod yn flwyddyn nodedig inni mewn mwy nag un ffordd. Un o’r ffyrdd hynny fydd y newid i blatfform rasio GC32 a fydd yn dod â dimensiwn cwbl newydd i’r profiadau a geir wrth rasio a hefyd i’r profiadau a gaiff y cyhoedd. "

 

“Mae cyfle gyda ni eleni i amrywio’r fformat, gan gyfuno Rasio Stadiwm, sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy’n torri tir newydd, â rasys lle mae dau gwch yn mynd ben ben â’i gilydd. Bydd cyfle hefyd i greu cwrs rasio ehangach mewn rhai o’r lleoliadau, gan ganiatáu i’r cychod hyn eu gwthio eu hunain i’r eithaf. Bydd hynny’n dechrau gyda ras 20 cilometr ar hyd yr arfordir ym Muscat, Oman,” ychwanegodd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru