Cwtogi darlledu cynadleddau Covid yn ‘profi’r angen am bwerau darlledu i Gymru’

15/09/2020

Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu’n hallt penderfyniad BBC Cymru i beidio â darlledu holl gynadleddau i’r wasg Llywodraeth Cymru parthed Cofid-19 ar y teledu, gan ddweud ei fod yn dangos bod angen pwerau ddarlledu ar Gymru.

Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad gan BBC Scotland ddydd Gwener na fydden nhw’n parhau i ddarlledu cynadleddau dyddiol Prif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon. 


Dywedodd Carl Morris ar ran Cymdeithas yr Iaith: “Mae penderfyniad y BBC i wneud hyn yn annerbyniol am sawl rheswm. Yn gyntaf, mae diweddariadau’r Llywodraeth yn rai hynod o bwysig o ran iechyd cyhoeddus, ac felly mae’r penderfyniad i beidio a’u darlledu i gyd yn fyw ar y teledu o’r wythnos hon ymlaen yn un gwbl esgeulus. 

 

Craffu Llywodraeth

 

“Hefyd, mae’r cynadleddau hyn wedi bod yn gyfle gwych i’r cyhoedd wrando ar newyddiadurwyr yn craffu ar ymateb y Llywodraeth i’r pandemig, ac felly bydd y penderfyniad hwn yn lleihau atebolrwydd cyhoeddus a democrataidd ar fater mor ddifrifol. Ac, y penderfyniad hwn yw’r enghraifft ddiweddaraf o’r BBC yn gadael pobl Cymru i lawr ac yn profi’r angen am ddatganoli pwerau darlledu i’n Senedd.”