Cerdd i wardiau plant ysbytai Cymru

04/07/2018

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn 70 oed mae cerdd arbennig wedi ei chreu gan Fardd Plant Cymru i wardiau plant yr ysbytai.

Bwrdd Iechyd Hywel Dda sydd wedi ysgogi’r cynllun er mwyn ceisio sicrhau fod wardiau plant yn rhan allweddol o’r dathliadau pen-blwydd. 

 

Lluniwyd y gerdd gan Casia William sef Bardd Plant Cymru 2017-2019. Mae cynllun Bardd Plant Cymru yn sicrhau fod plant ym mhob cwr o Gymru yn cael y cyfle i arbrofi â geiriau, drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau. Mae’r cynllun hefyd yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous.

 

Bydd y gerdd o dan y teitl ‘Ti’ yn cael ei arddangos ar wardiau plant ysbytai led led Cymru.

 

Dywedodd Manon Wyn James o Fwrdd Iechyd Hywel Dda: “Roedden i wrth ein bodd i gydweithio gyda phartneriaid cynllun Bardd Plant Cymru ar y fenter gyffrous hon. Diolch o galon i Casia am greu cerdd wirioneddol hyfryd. Ma hi’n syml ond yn annwyl iawn a bydd hi’n sicr yn codi gwen a dod a chysur i gannoedd o deuluoedd fydd yn ymweld â’r wardiau plant yn y dyfodol. Diolch hefyd i gynllun Bardd Plant Cymru am greu posteri o’r gerdd i ni allu ei harddangos ar waliau’r ysbytai.”

 

Taro nodyn

 

Dywedodd Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru: “Mae'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn hynod o werthfawr; mae'n wasanaeth yr ydw i yn credu'n gryf ynddo, ac yn gweld yr angen i ofalu amdano er mwyn sicrhau gofal iechyd am ddim i genhedlaethau'r dyfodol hefyd. Felly roedd hi'n fraint o'r mwyaf cael ysgrifennu cerdd i ddathlu pen-blwydd y gwasanaeth yn 70. Roeddwn i am wneud yn siwr y byddai plant yn deall y gerdd, gan mai mewn wardiau plant y bydd hi'n ymddangos, felly mae hi'n syml, ac yn cyffwrdd ar y pethau sy'n gyffredin i ni gyd wrth ymweld ac ysbytai; y bobl garedig, y llenni lliwgar o gwmpas y gwely, ac wrth gwrs, y gofal.

 

Gobeithio bydd y gerdd yn taro nodyn gyda rhieni a phlant sy'n ei darllen mewn wardiau plant yng Nghymru.”

 

Bydd Casia William yn cyfwyno’r gerdd i staff Ward Cilgerran, Ward Blant Ysbyty Gyffredinol Glangwili bore fory.