Canwr opera i gyflwyno Cariad@Iaith

15/05/2015

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Wynne Davies

Bydd y seren opera Wynne Evans yn cyflwyno'r rhaglen realaeth Cariad@Iaith am y tro cyntaf erioed pan fydd yn dychwelyd am gyfres arall yng nghanol mis Mehefin.

 

Fe fydd wyth o enwogion Cymreig yn mynd ati i ddysgu Cymraeg mewn wythnos yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen ger Machynlleth. Bydd enwau'r wyth seleb yn cael eu datgelu yn yr wythnosau nesaf.

 

Mae'r canwr opera a'r cyflwynydd Wynne Evans yn un o gyn-gystadleuwyr y gyfres, ond y tro hwn, bydd yn cyflwyno'r rhaglen gyda Nia Parry, gan ei fod wedi meistroli'r iaith cystal. Bydd y gyfres newydd yn dechrau nos Sul 14 Mehefin gyda chyflwyniad i'r enwogion gyda rhaglenni nosweithiol i ddilyn o ddydd Llun gyda'r ffeinal i'w weld nos Sadwrn 20 Mehefin.

 

Mae wyth o sêr yn barod i gamu ar fwrdd trenau rhaffordd dŵr enwog Canolfan y Dechnoleg Amgen am wythnos er mwyn bwyta, cysgu a dysgu Cymraeg dan ofal y tiwtoriaid Nia Parry ac Ioan Talfryn bob dydd, a chymryd rhan mewn gweithgareddau lu trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Cyffro

 

Meddai, "Dwi'n teimlo'n gyffrous iawn am gyflwyno'r gyfres newydd. Dydw i ddim yn gallu credu fy mod i wedi mynd o fod yn gystadleuydd i fod yn gyflwynydd. "Dwi'n edrych ymlaen at yr her yn fawr iawn," meddai Wynne, sydd hefyd wedi cyflwyno cyfres Am Ddrama ar S4C.

"Os ydych chi'n meddwl am ddysgu Cymraeg, peidiwch â bod ofn ac ewch amdani. Mae siaradwyr Cymraeg wedi bod yn gefnogol ac amyneddgar iawn gyda fi.”

Dros y blynyddoedd, mae sêr fel Gareth Thomas, Neville Southall a Janet Street-Porter wedi serennu yn y gyfres realaeth. Yn yr un modd â chyfresi blaenorol, fe fydd y sêr yn wynebu cyfres o heriau awyr agored wrth ddysgu. 

 

Cynhyrchwyr y rhaglen yw Fflic, sy'n rhan o gwmni Boom Cymru. Darlledwyd Cariad@Iaith yn wreiddiol yn 2002 a 2003 cyn atgyfodi'r rhaglen yn 2011.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net