Cannoedd yn dod at ei gilydd i ganu mewn côr o’u cartrefi

01/05/2020

Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mewn rhaglen arbennig, Côr Digidol Rhys Meirion heno, mae Rhys Meirion am fynd ar bererindod i ffurfio côr newydd sbon, a hynny gan ddibynnu’n gyfan gwbl ar dechnoleg i ddod â phobl at i’gilydd i ganu.

Boed yn gwis neu gêm o bingo dros Zoom, ynfalu awyr gyda hen ffrindiau dros Skype, neu’n gyfle i ddweud ‘Helo!’ wrth deulu dros Facetime -mae’r cyfnod wedi dechrau diddordeb digidol newydd ymysg pobl.

 

Daeth yr ysbrydoliaeth i greu’r rhaglen yn dilyn ffurfio’r grŵp Facebook Côr-ona. Mae'r grŵp, o dan arweiniad Catrin Angharad Jones, wedi llwyddo i ddenu dros 45,000 o aelodau mewn cwta fis.

 

Gyda channoedd o unigolion yn cyfrannu fideos ohonynt yn canu, mae’n profi bod modd cymdeithasu o bell, oll trwy gyfrwng y Gymraeg."Mae'r hyn mae Catrin wedi ei gyflawni ar dudalen Facebook Côr-ona yn ffenomenon!" meddaiRhys Meirion. "Mae'n profi ein bod ni'r Cymry yn gweld ein diwylliant fel achubiaeth, ac yn dangosbod canu yn rhywbeth y mae pawb yn medru bod yn rhan ohono, o'r plant lleiaf un, i bobl hŷn ynein cymdeithas."Gyda channoedd o aelodau, bydd y Côr Digidol yn perfformio fersiwn unigryw o Calon Lân ardrefniant newydd sbon gan Branwen ac Osian Williams."Gan gyd weithio gyda Catrin a’i grŵp Côr-ona, natho’ ni ofyn i bobl ganu geiriau Calon Lân arunrhyw dôn odd y geiriau’n ffitio. Mae’n ddiddiwedd sawl fersiwn gwahanol ohoni all fod!

 

Bydd yperfformiad gorffenedig o’r gân yn cyfuno 5 fersiwn gwahanol iawn. Calon Lân fel na glywsoch chi‘rioed o’r blaen!"Dros ddwy gyfres o Corau Rhys Meirion, mae Rhys wedi ceisio dangos bod canu yn llesol i’renaid. A ninnau nawr yn wynebu un o’r heriau cymdeithasol mwyaf ein hoes, mae Rhys am geisiodangos sut y gall canu fod o gymorth yn ystod y cyfnod anodd hwn."Dyma un o’r heriau mwyaf ‘de ni fel pobol wedi ei wynebu – dyma’r ultimate test mewn ffordd.Mae’r holl ymateb sydd wedi dod dros y we yn profi bod canu yn rhywbeth sy’n help mawr i boblwrth geisio cadw’r ysbryd i fynd yn ystod y cyfnod hwn. Dwi’n hynod ddiolchgar i bawb sydd wedirhoi amser i ffurfio’r côr arbennig yma."Mi fydd Rhys yn cwrdd – drwy’r sgrin wrth gwrs - â sawl un sy’n cael eu heffeithio’n wahanol iawngan y coronafeirws.

 

Mi fydd yn dysgu sut mae pobl yn delio gyda’r sefyllfa – teulu ifanc o Fôn,Parafeddyg o Lanrwst, athrawes ifanc o Lanhari, a Chymraes bell sy’n hunan ynysu ar ochr arall y byd.

 

Cerddoriaeth yn uno

 

Ychwanegodd Rhys: "Mae’r sefyllfa yn ein pellhau ni gyd - ond mae cerddoriaeth yma i’n huno ni."

Mae cyfnod y coronafeirws wedi dod â sawl peth i stop, ac mae ymbellhau cymdeithasol wedi ein gorfodi i droi at dechnoleg i barhau gyda’n harferion.