Canlyniadau Lefel A

18/08/2016

Categori: Addysg, Newyddion

Wrth i filoedd o fyfyrwyr dderbyn eu canlyniadau Lefel A heddiw, mae’r ystadegau trwy Gymru yn dangos gostyngiad yn y canran o ddisgyblion yng Nghymru sydd wedi ennill y graddau uchaf, ond mae'r cyfradd pasio cyffredinol wedi aros yn sefydlog.

Mae’r cyfran sydd wedi llwyddo i gael graddau A* -A wedi disgyn i’r lefel isaf ers 2002. 

 

Mae'r nifer a lwyddodd i gael gradd A* neu A yn 22.7%, yn is na’r llynedd, gyda chanran a enillodd graddau A* i E yr un fath â’r llynedd sef 97.3%.

 

Roedd perfformiad lefel A Cymru yn is na'r cyfartaledd led-led Prydain, a wnaeth aros yn sefydlog - 98.1% - gyda'r graddau uchaf lawr 0.1% o'i gymharu â llynedd.

 

Mae'r nifer wnaeth basio lefel AS ar gynnydd, gan gynnwys y radd uchaf A.

 

Adlewyrchiad teilwng

 

Dywedodd Gareth Pierce, Prif Weithredwr Cyd-bwyllgor Addysg Cymru, "Llongyfarchiadau mawr i'r holl fyfyrwyr sy'n derbyn eu canlyniadau heddiw, sy'n adlewyrchiad teilwng o'u gwaith caled ac ymroddiad. Hoffai CBAC ddymuno'r gorau iddynt ym mhopeth a wnânt yn y dyfodol."

 

Dyma gipolwg ar Trydar: