Angen cynllunio 35 o ysgolion Cymraeg newydd led-led Cymru

27/03/2017

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Dylid mynd ati ar unwaith i gynllunio ysgolion Cymraeg newydd mewn 35+ o ardaloedd ledled Cymru erbyn 2020, yn ôl mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

Mae'r mudiad wedi paratoi cyfres o fapiau sy'n adnabod ardaloedd lle dylid blaenoriaethu sefydlu ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd yn y blynyddoedd nesaf. 

 

Mae’r ardaloedd hynny wedi eu hawgrymu ar sail galw sydd heb ei ddiwallu neu oherwydd diffyg darpariaeth lleol yno ar hyn o bryd. Mae'r mudiad eisoes wedi bod yn ymgyrchu ar gyfer ysgolion newydd yn yr ardaloedd hyn ers peth amser. 

 

Meddai Lynne Davies, Cadeirydd RhAG: " Mae nod uchelgeisiol y Llywodraeth o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050 yn gwbl ddibynnol ar gynyddu niferoedd sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cynyddu seilwaith yr ysgolion cyfrwng Cymraeg felly yn elfen cwbl hanfodol wrth gynllunio polisi iaith cenedlaethol. Mae angen cyflymu hyn os ydym am gael unrhyw obaith o gyrraedd y nod."

 

"Prin yw addewidion y siroedd yn eu Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-20 am ysgolion newydd yn y dair blynedd nesaf. Mae RhAG wedi adnabod yr ardaloedd hynny lle dylid symud ar unwaith i ddatblygu ysgolion cyfrwng Cymraeg. Dylai cylch nesaf y Cynlluniau ymrwymo i sefydlu ysgolion newydd yn y mannau hyn.

 

Cyd-gynllunio’n strategol

 

Ychwanegodd Lynne Davies, "Rhaid symud i ffwrdd o'r angen am bwysau ac ymgyrchu diddiwedd gan rieni; mae angen i ni fod yn cyd-gynllunio’n strategol gyda Llywodraeth Leol yn perchnogi eu cyfrifoldeb gweithredol a Llywodraeth Ganol yn glir o ran eu disgwyliadau a'r gefnogaeth ymarferol y gallant ei gynnig. Gweithio mewn partneriaeth yw'r allwedd, fel y dywedodd Gweinidog y Gymraeg ei hun, felly gadewch i ni weld pawb yn ymroi o ddifrif i gyflawni hyn yn y blynyddoedd nesaf."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru