Amgueddfa Parc Howard yn ailagor

08/09/2020

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae amgueddfa Parc Howard yn Llanelli yn croesawu ymwelwyr yn ôl unwaith eto ar ôl gorfod cau oherwydd y pandemig Coronafeirws.

Mae'r amgueddfa ar agor bob dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 10.30am a 4.30pm. O 2 Tachwedd tan 8 Ebrill, 2021, bydd yr amgueddfa ar agor bob dydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 11am a 3pm. Caiff yr amserau hyn eu monitro a'u hadolygu'n ddyddiol.

 

Pan fyddant yn ymweld â'r amgueddfa, bydd disgwyl i bobl ddilyn y canllawiau diogelwch newydd sy'n cynnwys cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr a ganiateir yn yr amgueddfa ar unrhyw un adeg, er mwyn cadw pellter cymdeithasol.
Bydd system unffordd ar waith hefyd, gyda saethau cyfeiriadol a mannau diheintio dwylo.

 

Gofynnir i ymwelwyr hefyd roi eu manylion cyswllt wrth ddod i mewn i'r adeilad fel rhan o drefniadau olrhain cysylltiadau.

 

Mae gan yr amgueddfa gasgliad gwych o baentiadau gan artistiaid o Lanelli a mannau eraill, a chymysgedd hyfryd o eitemau o hanes y dref. Mae mynediad am ddim.

 

Cadw at ganllawiau diogelwch

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr aelod o'r bwrdd gweithredol sy'n gyfrifol am Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Gwych yw gweld bod yr amgueddfa wedi ailagor ym Mharc Howard. Wrth gwrs, bydd croeso mawr i ymwelwyr, ond gofynnwn i bawb gadw at y canllawiau diogelwch sydd ar waith, gan mai diogelwch fydd y flaenoriaeth bob amser."