Amgueddfa Ceredigion yn cael ei hailwampio

16/01/2017

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd Amgueddfa Ceredigion ar gau am gyfnod wrth i waith adeiladu fynd rhagddo i ailwampio’r adeilad gyda chynlluniau i agor caffi a siop gan gynnwys arddangosfeydd newydd sbon.

Mae Carrie Canham, Curadur yr Amgueddfa yn falch iawn i nodi fod y gwaith addasu’n mynd rhagddo’n dda, fel yr eglurodd, "Yn ogystal â chreu mynediad newydd fydd yn uno’r Ganolfan Groeso gyda derbynfa’r Amgueddfa, adeiladu siop a chaffi newydd a gosod lifft ar gyfer pedwar llawer yr Amgueddfa bydd arddangosfeydd newydd yn Awditoriwm hen Sinema’r Colisëwm. Mae’n amser cyffrous iawn i ni yma yn yr Amgueddfa."

 

Bydd arian o’r Loteri hefyd yn cynnwys y gost o weithio gyda phobl leol er mwyn creu rhywfaint o’r gwaith dadansoddi arddangosfeydd fydd yn cyd-fynd â’r arddangosfeydd newydd.  Caiff sain a ffilm ei recordio, ac rydym yn cynllunio gweithdai cerfio pren a chreu teils yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf a thrwy hynny galluogi pobl leol i weithio gyda staff ac arlunwyr a chynllunwyr proffesiynol.

 

Cau’r amgueddfa dros dro

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am Ddatblygu Economaidd a Chymunedol,  “Oherwydd natur y gwaith bydd angen cau’r amgueddfa am ddeufis tra gwneir y prif newidiadau.” Ychwanegodd Carrie, “Bydd yr amgueddfa ar gau hyd nes hanner tymor mis Chwefror. Yn ystod y cyfnod yma gwneir y mwyafrif o waith adeiladu i’r fynedfa gyfredol. Bu angen cau’r Colisëwm tra gwneir y gwaith yma am y bydd llawer iawn o sŵn ac anghyfleustra.”

 

Cynhelir agoriad mawr i ddynodi agor y cyfleusterau newydd ar ddechrau’r haf - wrth i gam nesaf prosiect ‘Dulliau Newydd’ fynd yn ei flaen.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru