Ailargraffu gêm eiriau boblogaidd i ddysgwyr

26/01/2016

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae gêm eiriau boblogaidd i ddysgwyr Cymraeg a gafodd ei chreu gan yr awdur Heini Gruffudd yn cael ei hailargraffu gan Wasg Y Lolfa.

 

‘Gobaith mawr y Gymraeg yw’r bobl ifanc a’r oedolion sy’n dysgu’r iaith,’ meddai awdur Gair am Air.

 

Dyfeisiwyd y gêm yn gyntaf yn yr 1980au a byth ers hynny bu’n boblogaidd iawn ymhlith dysgwyr Cymraeg fel ffordd amgen o ddysgu’r iaith.

 

"Rwy’n gobeithio bod Gair am Air yn rhoi cyfle iddyn nhw gael tipyn o hwyl gyda’r iaith, gan ddefnyddio’r iaith wrth chwarae, a dysgu geiriau newydd yr un pryd,’ meddai Heini.

 

Mae'r gêm yn addas i bawb, yn ddisgyblion ysgol, dysgwyr a phawb sy'n hoff o gêm dda, ac mae’n adnodd addysgol yn ogystal â gêm, sydd yn ei gwneud yn anrheg ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd a’u bryd ar ddysgu’r Gymraeg. Bydd yn siŵr o lenwi gofod lle mae gemau bwrdd – yn enwedig gemau bwrdd Cymraeg – yn brin, gan roi cyfle arbennig i bobl ddod ynghyd a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Daw’r ailgyhoeddi yn sgil galw mawr gan siopau, athrawon a thiwtoriaid am argraffiad newydd o’r gêm.

 

"Mae’n dda gweld bod y Lolfa wedi penderfynu argraffu’r gêm eto. Rwyf wedi gofyn sawl tro am gael mwy ohonynt!" medd Jaci Taylor, Swyddog Datblygu Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru."

 

Gêm addysgiadol 

 

"Mae Gair am Air yn gêm addysgiadol wych sydd yn hawdd i’w deall ac yn hynod o ddefnyddiol mewn sefyllfaoedd amrywiol. Mae’n gêm hyblyg sydd yn gallu cael ei chwarae ar ffurf croesair neu i chwarae gemau amrywiol. Mae’n dda i ddysgu’r wyddor Gymraeg neu i greu geiriau i’w gosod ar wrthrychau yn y stafell," eglurodd Jaci.

 

"Ond gellir chwarae gemau eraill hefyd, megis dethol ychydig o’r llythrennau i’w rhoi i dimau o ddysgwyr gan ofyn iddynt wneud cynifer o eiriau ag sy’n bosib, neu i weld pwy sy’n gallu gwneud y gair hiraf. Mae’r gemau hyn wedi bod yn rhai cystadleuol iawn ymhlith ein dysgwyr ni ac yn llawer o hwyl!" meddai hi.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru